Vad gör vi?

Utbildning

Utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet. Under flera år har vi som församling varit med och skapat förutsättningar för barn och vuxna att kunna få en utbildning. I Burundi och Rwanda har vi under lång tid arbetat med ekonomiskt bidrag till skolgång. I samhället Mashesha i Rwanda har vi även byggt en restaurang i anslutning till skolan, för att kunna ge eleverna ett mål mat om dagen.

Sydsudan är ett land som under lång tid har lidit av krig, torka och svält. Tillsammans med PMU och SPC (Sudan Pentecostal Church) är vi med och bygger upp förskolor och grundskolor i Sydsudan. Vi genomför också där en distansutbildning för grundskollärare som efter utbildningen får en lärarexamen. Bland Nyangatomfolket som framförallt bor i sydvästra Etiopien och sydöstra Sydsudan pågår ett språkutvecklingsprojekt och alfabetiseringsarbete. I staden Hawassa, Etiopien, finns ett utbildningscenter med fokus på hälsa- och hygienfrågor, hur man förebygger HIV/AIDS och stärkande av kvinnors demokratiska rättigheter. I Etiopien arbetar vi också med ett projekt för att mobilisera föräldrar och vårdnadshavare för barns utbildning i Etiopien.

utbildning_rwanda

Socialt arbete

Evangeliet gäller hela människan i hela världen. Som församling är vi i Burjatien med i ett arbete för att rehabilitera missbrukare. I delar av Centralasien ger vi stöd till behövande familjer genom undervisning och vägledning i smågrupper. I staden Jerevan, i Armenien, samarbetar vi med familjecentraler. Utifrån dessa genomför vi olika utbildningar för familjer och ofta kvinnor i ämnen såsom; demokrati, hälsa, rättigheter, näringslära mm. På samma plats har vi också kunnat vara med och ge hjälp till rehabilitering för cancersjuka barn.

I Addis Ababa i Etiopien pågår Kasalaprojektet som finns till för att hjälpa utsatta kvinnor och ge dem möjlighet till en tvåårig utbildning. De tränas bland annat i skrädderi, broderi och i arbete inom café- och restaurang. I slumområdet Mercato, Etiopien, stöttar vi också ett arbete för barnen i området.

Mycket av det vi kan göra inom socialt arbete är möjligt på grund av det överskott vi får del av genom den Second handbutiken vi har tillsammans med Erikshjälpen.

socialtarbete_sudan

Miljö och rättvisa

På ett flertal platser är vi inblandade i olika miljö- och jordbruksprojekt, ofta i ett samarbete med PMU. I dagsläget i Sydsudan, Rwanda, Burundi och Etiopien. Projekten handlar om att utbilda människor i jordbruk, odlingskooperativ, miljövård samt att mobilisera kyrkor och samfund till ett större engagemang i miljöfrågor.

Vi arbetar med fred och försoning i Sydsudan genom vår lokala samarbetspartner SPC (Sudan Pentecostal Church) och genom team som finns på plats.

I Burundi har vi under många år haft arbete bland pygméfolket. Ett diskriminerat folk som lever utan identitetshandlingar och därmed utanför samhället. Projektet har syftat till att lyfta denna folkgrupp till samma nivå som övriga i samhället. Genom detta arbete har pygméerna bland annat fått möjlighet till förskola, grundskola och sjukvård.

Tillsammans med Evangeliska alliansen i Etiopien (ECFE) och PMU finns vi med i ett projekt för att påverka makthavare och strukturer för att skapa en bättre demokrati.

miljoochrattvisa

Sjukvård

Som församling har vi sjukvårdare som gör kortare eller längre insatser på olika platser i världen. Exempelvis har en fungerande tandvårdsklinik på Nkinga i Tanzania kunnat byggas upp genom insatser från vår församling. I Sydsudan och i Tanzania är vi med och har kortare kurser för barnmorskor och läkare för att minska barn- och mödradödligheten. I Mchukwi i Tanzania, bygger vi av denna anledning ett vänthus dit gravida kvinnor kan komma när det närmar sig tiden för förlossning för att snabbt kunna få hjälp. I Tanzania arbetar vi också med att hjälpa barn med olika funktionshinder.

På flera platser arbetar vi också med olika typer av utbildning inom sjukvård och hälsa vilket du kan läsa mer om under ”Utbildning”.

sjukvard

Förkunnelse

I Öst- och Centralasien, Etiopien, Sydsudan och Tanzania är vi med och stöttar bibelskolor och teologiska utbildningar samt ger underhåll till evangelister. Längst Swahilikusten stöder vi också olika satsningar för att nå människor med evangeliet, exempelvis understöder vi två personer som jobbar med uppföljning av så kallade ”Discover Bible studies”.

I Sydsudan finns vi med i ett medieprojekt som spelar in och sänder bibelstudier och annat undervisningsmaterial på flera olika lokala språk. I Hawassa, Etiopien, pågår ett stort kyrkbygge där vår församling är en stödjande part. I sydvästra Etiopien pågår ett språkutvecklings- och bibelöversättningsprojekt till Nyangatomspråket. Nyangatomfolket har tidigare inte haft något skriftspråk. Genom detta projekt är vi med och formar detta och driver parallellt ett alfabetiseringsprojekt.

forkunnelse

Resor

Vid flera tillfällen varje år genomförs olika typer av kortare resor från vår församling till olika platser.

  • Team med barnledare från vår församling åker till Etiopien och Tanzania för att hålla i kurser kring Bibelns syn på barn, barns utveckling, rättigheter samt håller i praktiska övningar för söndagsskollärare och ledare i andra barnverksamheter.
  • En två veckors teamresa till Tanzania genomförs för de som är 18 år och äldre. Teamet besöker olika platser på swahilikusten och får bland annat möta och stötta lokala församlingar, delta i kampanjer, samla barn till olika aktiviteter och uppleva den tanzanianska kulturen.
  • Personer från församlingen med olika praktiska talanger har möjlighet att åka och hjälpa till med sina färdigheter hos våra samarbetspartners, såsom kyrkbygget i Hawassa, Etiopien.
  • Emellanåt genomför vi resor till olika platser för att fokusera på bön för landet och den lokala församlingen.
Teamresahemsidan

Vid frågor

Kontakta:

christer.tornberg@pingst.se