VISION

Vi vill vara en växande gemenskap där människor finner livet med JESUS och växer i TRO på honom. Vi vill ge människor HOPP och vara en kyrka som i KÄRLEK är med och gör Jönköping och världen till en bättre plats!
Joh 3:16, Matt 28:18-20, Matt 25:31-46, 1 Kor 13, Jes 61:1

I förverkligandet av församlingens vision vill vi att några kärnvärden ska genomsyra och känneteckna det vi är och gör.

Tro

Vi vill leda människor till en personlig och växande tro på Jesus. Vi tror på ett naturligt övernaturligt liv och Guds rikes möjligheter genom Den Helige Ande.
Joh 4:14, Joh 14:12, Mark 16:15, 1Kor 4:20, Hebr 11:1

Hopp

Vi vill förmedla mening och ett evigt hopp till världen. Hoppet som uppmuntrar människor att utvecklas hela livet och som ger nya chanser i livets motgångar.
Ps 62:6, Jes 40:31, Jer 29:11, Ef 1:18, Kol 1:5

Kärlek

Vi vill älska Gud helhjärtat och i hans villkorslösa kärlek älska människor i ord och handling.
Matt 22:37, Luk 7:47, Rom 12:9, 1Petr 4:8, 1 Joh 3:18

Relationer

Vi vill att vår gemenskap ska präglas av personliga relationer där vi på olika sätt delar livet med varandra. Vi tror på gränsöverskridande relationer mellan generationer och kulturer.
Apg 2:46, 1Kor 12:12, 1Kor 12:26 Rom 12:10, Hebr 10:24

Glädje

Vi vill leva i och förmedla glädjen som har sitt ursprung i Gud. I en atmosfär av uppmuntran och tacksamhet stödjer vi varandra.
Ps 37:4, Ps 100:2, Luk 4:18, Rom 14:17, Gal 5:22

Öppenhet

Vi vill vara en öppen, äkta och ödmjuk gemenskap där alla känner delaktighet. Vi vill samverka med andra goda krafter för att göra Jönköping och världen till en bättre plats.
Joh 1:14, Luk 5:31, Matt 11:28, 1Kor 9:23

Passion

Vi vill att passionen till Jesus ska vara drivkraften i våra liv. Hängivenheten smittar av sig och uppmuntrar oss till att göra vårt bästa för Gud.
Mark 14:3, Ef 6:6, Joh 2:17, Luk 10:27, 1Kor 9:24

Relevans

Vi vill möta människors behov till ande, kropp och själ, och kommunicera evangeliet med nutida uttryck i trohet till Guds ord.
Jes 61:1, 1Kor 9:19ff, Matt 5:13, Matt 9:17, Apg 17:23