Pingstförsamlingen är tillsammans med ett flertal andra församlingar i Jönköpingsområdet huvudman för Hela Människan, det som tidigare hette RIA.

Hela Människan är en allmännyttig, ideell förening med uppdraget att utifrån en människosyn med Jesus som förebild och som källa till kraft och inspiration, skapa förutsättningar för ett socialt diakonalt arbete för och tillsammans med medmänniskor i utsatta livssituationer.

Lokal: Västra Storgatan 46, Jönköping

För mer info: www.helama

 

Mer info

Kontakta Ulla-Britt Sandberg på tel. 036-125510 för bokning av natthärbärget och

Therese Wikström 036-129977 för info/bokning av helgöppet.

 

helamänniskan