Kristen tro och socialt ansvar är så nära förknippade att det första inte kan tänkas utan det andra. Det kristna sociala arbetet har sin utgångspunkt i uppfattningen att alla människor är olika men åtminstone har en sak gemensamt: det okränkbara människovärdet. Det handlar om att alla människor har sina egna behov, och vi vill möta dem.

”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.”
— Matteus 25:40

Som en samlande länk mellan olika sociala arbetsgrupper finns Ledningsteam Diakoni: Christina Vågström, Örjan Josefsson, Kjell Olsson, Bernth Antonsson, Bettan Werner, Amir Heidari, Ulrika Wadskog, Pedher Skoog, Ulrica Heidari, Mirjam Hultström, Chatrine Carlson, Matilda Sundström (ordförande).

Mailadress till kontaktperson: matildasundstrom@icloud.com