Sjukhuskyrkan

Länssjukhuset Ryhov

Våra anställda sjukhuspastorer inom Frikyrkosamråd

Per Sjönneby
0363-228 17
per.sjonneby@rjl.se
Exp. Målpunkt C plan 5

 

Terese Svensson
0363-228 10
terese.svensson@rjl.se
Exp. 036-32 28 08

 

Välkommen att kontakta sjukhuskyrkan på Länssjukhuset Ryhov för besök och samtal.