Välkommen till servicegruppen!

Målet med vår nya serviceorganisationen är att skapa en stabil och långsiktig servicestruktur där vi tillsammans tar ett gemensamt ansvar för vår kyrka, var och en efter sina förutsättningar och gåvor.

Din servicegrupp kommer att ansvara för volontärskapet var åttonde vecka, vilket innebär cirka 1-2 arbetstillfällen för dig aktuell vecka.

I oktober och november kommer det vara introduktionsträffar för samtliga servicegrupper, då kommer du få träffa din gruppledare och få information om hur arbetet är upplagt.

Här nedan anger du dina kontaktuppgifter om du inte redan gjort det! Om du har fått ett brev som anger vilken grupp du ska vara med i anger du det nedan i fältet “grupp”. Om du inte har fått ett brev: skrolla i listan i fältet “grupp” och ange “ej grupp”. Då kommer vi dela in dig i en grupp och kontakta dig om vem som är din ledare och ge dig information om när introduktionstillfället för din grupp är.

Övriga frågor – Anna-Carin Rabnor: ac.rabnor@pingstjonkoping.se 036-19 64 01

//
Vill du veta mer?

Värd – att vara värd är ett sätt att vara församlingens ansikte utåt. Det handlar om att se och bekräfta människor som kommer till oss. Det ska vara positivt att komma till Pingstkyrkan, här vill vi alltid att man får ett vänligt bemötande. Värden är ofta den första och sista personen besökaren möter och är ofta den man minns. Vi är en öppen kyrka och värdar behövs dagtid såväl kvällstid samt i samband med våra gudtjänster.

Café (lördagcafé, kyrkkaffe)- att vara i Café Pingst är också ett sätt att vara församlingens ansikte utåt. Man får möta många härliga människor som vill fika på lördag förmiddag och dricka kyrkkaffe efter söndagens gudstjänst i vårt café.

Städ – att vara med och städa är ett sätt att vara med och ge de som kommer hit ett härligt bemötande. Det är trevligt att komma till ett ställe där någon lagt ner kärlek på att få det att se rent och fint ut. Vi tror att rena toaletter och fräscha lokaler får människor att trivas.