Vad händer nu?

Vår församling ha nu sagt Ja till ny serviceorganisation där varje medlem blir viktig och betydelsefull. Målet är en stabil och långsiktig servicestruktur där vi tillsammans tar ett gemensamt ansvar. Områden som ingår: • Städ • Café (lördagcafé, kyrkkaffe) • Värd (dag/kväll/mötes) 

Under våren arbetar vi nu vidare för att skapa goda förutsättningar för bland annat nytt bokningssystem, formering av 10 servicegrupper och informationsspridning.
Start av den nya serviceorganisationen planeras till 1 oktober 2019. Då är sommaren förbi och varje servicegrupp har introducerats i det nya arbetssättet, så att alla ska känna sig trygga. För att detta och mycket mer ska kunna fungera så behöver vi nu dina kontaktuppgifter! Fyll i formuläret nedan och skicka in det genom att trycka på knappen. Har du varken mobil eller mail, kommer du få info via din hemadress.

//
Vill du veta mer?

Värd – att vara värd är ett sätt att vara församlingens ansikte utåt. Det handlar om att se och bekräfta människor som kommer till oss. Det ska vara positivt att komma till Pingstkyrkan, här vill vi alltid att man får ett vänligt bemötande. Värden är ofta den första och sista personen besökaren möter och är ofta den man minns. Vi är en öppen kyrka och värdar behövs dagtid såväl kvällstid samt i samband med våra gudtjänster.

Café (lördagcafé, kyrkkaffe)- att vara i Café Pingst är också ett sätt att vara församlingens ansikte utåt. Man får möta många härliga människor som vill fika på lördag förmiddag och dricka kyrkkaffe efter söndagens gudstjänst i vårt café.

Städ – att vara med och städa är ett sätt att vara med och ge de som kommer hit ett härligt bemötande. Det är trevligt att komma till ett ställe där någon lagt ner kärlek på att få det att se rent och fint ut. Vi tror att rena toaletter och fräscha lokaler får människor att trivas.