Omsorg

En av de viktigaste uppgifterna för en församling är att visa omsorg om sina medmänniskor.
Med utgångspunkt från ett ord av Jesus i Johannes evangelium, kapitel 13 och verserna 34-35, poängteras vikten av kärleken till andra i Kristi efterföljelse.
Vi jobbar för att församlingen ska vara ett hem där man är igenkänd och älskad. Omsorg utesluter inte någon, och gäller hela livet.

 

Seniorverksamheten

Benämningen för församlingens seniorverksamhet är TORGET 60+.
Namnet syftar på Pingstkyrkans läge vid Västra Torget och att verksamheten vill vara en naturlig mötesplats i Jönköping.
TORGET 60+ bygger på trivsam gemenskap med tal, sång, musik och servering. Vid våra samlingar medverkar personer som delar med sig till kunskap och inspiration.
I verksamheten finns även erbjudanden om resor och utflykter.
Vägledande uttryck är att som senior få göra gudsupplevelser och att få vara en tillgång för sina medmänniskor.

Våra verksamheter:

Väntjänst med t ex telefonsamtal, hem- & sjukbesök
Andakter på service- & äldreboenden
Uppvaktningar vid födelsedagar
Förrättningar och stöd vid begravningar & sorgetillfällen
Själavård & förbön

RPG

Riksgemenskapen Pensionärsgemenskap är nominerat av regeringen att tillsammans med fyra andra föreningar ingå i Regeringens Pensionärsråd. I RPG värnar vi hela människan med utgångspunkt från kristna värderingar.

STICKCAFÉ FÖR MISSIONEN

Varannan torsdag möts vi och stickar. Det blir en härlig stund tillsammans!

När:  Torsdagar (ojämna veckor) (tillfälligt inställt)

Tid: Kl. 14.00 -17.00

Vart: Café Pingst (i Pingstkyrkan i Jönköping, Lagermansgatan 1)

 

ALLA ÅLDRAR ÄR VÄLKOMNA!