Seniorverksamheten

Församlings samlingar för seniorer kallar vi under terminerna Torget 60+ och under sommaren Torget 60+ Sommar. Namnet Torget 60+ anknyter till att Pingstkyrkan ligger vid Västra Torget och uttrycker vår förhoppning om att samlingarna, precis som torget, ska vara en mötesplats.

Samlingarna erbjuder trivsam gemenskap med intressanta livsberättelser, föredrag, sång, musik, servering och lotteri. Ibland inbjuder vi till utflyter och resor.

P.g.a. Coronapandemin kan vi tyvärr för närvarande inte ha några samlingar. Välkommen att ta del av vad som erbjuds genom närradion, hemsidan pingstjonkoping.se och personliga samtal, se ”Personal och verksamhet” hemsidan.

  • Torget 60+ Radio på Radio Vättervåg, 98,5 MHz
  • Väntjänst med hem och sjukbesök
  • Samtalsjour med telefonsamtal
  • Andakter på äldreboenden
  • Besökssångarna för den som tycker om att sjunga i andakter på äldreboenden
  • Uppvaktningar på födelsedagar
  • Begravningar och stöd i sorg
  • Själavård och förbön
  • Stickcafé för missionen i Pingstkyrkan torsdagar i jämna veckor 14.00-17.00 under terminerna

Följ gärna Pingst Jönköping Senior på Facebook:

Riksförbundet PensionärsGemenskap – RPG

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation. Med kristna värderingar som grund arbetar RPG för en trygg framtid som äldre och som anhörig.

Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer viktiga frågor.