Processed with VSCOcam with b4 preset

 

Sång och musik har under hela församlingens historia haft en central plats i församlingens gudstjänstliv. Sången och musiken har också en stor plats i varje människas liv på olika sätt och det vill vi ta vara på och utmana. Den är ett viktigt redskap när vi förkunnar evangeliet om Jesus, tillber och lovsjunger honom.

Vi vill att församlingens sång och musik ska präglas av glädje, innerlighet och delaktighet. Vi tror att många människor bär på gåvor och talanger som vi önskar ta vara på och ge utrymme för.

Vi har en orkester av klassiskt snitt för dig som spelar blås- och stråkinstrument, flera lovsångsteam som leder musiken i gudstjänster och i ungdomsarbetet, samt sånggrupper som sjunger på olika äldreboenden. Under året har vi även som ambition att göra ett par körsatsningar. Vill du spela i en brassorkester, har församlingen samarbete med Wetterbrass.

Är du intresserad av att vara med?
Maila och skriv lite om dig själv, vem du är, vad du spelar eller om du sjunger, samt vad du är intresserad av att vara med i, eller om du har du några frågor till: musik@pingstjonkoping.se

Eller om du vlll gå Till orkesterns interna hemsida