Visste du att det finns människor i vår församling, som har både kompetens och vilja att samtala med dig när livet inte blivit så som du trodde eller önskade? När du hamnat i en kris eller i problem av olika slag och har behov av att få dela tillvaron med någon annan i samtal. Då finns samtalstjänst till för dig och dina vänner.

Det handlar inte om psykolog- eller kuratorssamtal, utan om själavårdande samtal som skall vara ett stöd och en hjälp för dig en bit på din livsvandring.

Vi har också människor som i parsamtal kan möta er som är i behov av äktenskapssamtal.

Kontakt:
036-19 64 10 (09:00-16:00 ons-tors) men mejla helst till:

samtalstjanst@pingstjonkoping.se

Ange: Ålder, telefon, man/kvinna, och om det finns behov av tolk.