Resor

Teamresa till Tanzania - September

Var: Längst kusten i Tanzania.

När: 2-18 september 2019.

Syfte: En resa för människor mitt i livet som vill upptäcka Tanzania och uppleva mötet med människor, deras vardag, kultur och levnadsmönster samt vara med på livliga gudstjänster och smittas av glädjen. Du kommer också att få se vad vår församling är med och gör och få inblick i våra missionärers vardag.

Vilka: Målgruppen är 45+

Ekonomi: 18,900 kr/person vilket inkluderar alla resor till och från Tanzania, lokala resor, boende, mat och dryck (vatten/läsk) på fastlandet samt svenska guider under hela resa. Tillkommer gör: Visum (50 USD), Mat och dryck på Zanzibar (frukost ingår), ev. utflykter på Zanzibar såsom snorkling el. liknande samt eventuellt gåvor eller drick.
inkluderar alla kostnader, förutom visum 50 US dollar samt fickpengar.

Kontaktperson: Pedher Skoog. Pedher_skoog@yahoo.com

Reseledare på plats: Susanne och Bengt Klingberg, Carin och Roland Boij

Anmälan öppnar i februari 2019

Teamresa till Tanzania - OKT/NOV

Var: Längst kusten i Tanzania.

När: Drygt två veckor i samband med höstlovet.

Syfte: En resa för unga människor full av upplevelser och nya utmaningar. Tillsammans får vi växa, våga, upptäcka mer och möta en ny kultur.

Vilka: För gymnasiet tredje året+. De som vill se och prova på.

Ekonomi: ca 14,000 kr/person vilket
inkluderar alla kostnader, förutom visum 50 US dollar samt fickpengar.

Kontaktperson: Linus Klingberg.

Anmälan öppnar 1 juni 2019

Info/anmälan

Teamresa till mellanöstern

Var: Ett land i mellanöstern

När: Våren 2019

Syfte: En teamresa med fokus på bön.

Vilka: Resan vänder dig till dig som brinner för bön och har ett hjärta för Mellanöstern. Vi ser gärna att du varit kristen några år. Intresserade kommer intervjuas.

Ekonomi: Varje resenär bekostar sin egen resa och uppehälle.

Kontaktperson: Ulrica Heidari kommer att leda den här resan. Vill du veta mer? Skriv till: ulrica.heidari@pingstjonkoping.se

Övriga Resor

INSATSER I KAPOETA STATE, SYDSUDAN

Var: Kapoeta State i sydöstra Sydsudan.

Syfte: Att i samarbete med den nationella pingströrelsen (SPC) arbeta vidare med samhällsbygge i detta området samt relationsbygge och stöd till de lokala församlingarna. Behoven och de strategiska prioriteringarna styr vilka kompetenser som behövs under resan. Tidigare har fokus legat på sjukvård och brunnslagning.

Vilka: Människor med en längtan att få hjälpa till och göra skillnad samt med en efterfrågad kompetens för resans syfte.

Ekonomi: Varje person bekostar sin egen flygbiljett samt visum. Kostnader på plats och försäkring bekostas av församlingen. Om resenärer inte är medlemmar i Pingst Jönköping bekostar dessa själva kostnader för försäkring samt mat och logi.

Kontaktperson: Daniel Steen. danielsteen@telia.com

Barnledarresor

Var: Max två gånger per år. Har rest till olika länder och platser.

Syfte: Att hålla barnledarkurs för söndagsskolledare och andra som jobbar eller påverkar barnen. Kursen innehåller bl.a. Teologi, barns utveckling, barns rättigheter, praktiska övningar och verktyg för undervisning. Vi är också med och hjälper de lokala ledarna att arrangera en barnkonferens i samband med deras årliga konferens i Awassa, Etiopien.

Vilka: Har till stor del varit vår församlings söndagsskollärare, men skulle man tycka det vore intressant att se detta kan det finnas möjlighet att följa med.

Ekonomi: Varje resenär bekostar sin egen flygbiljett samt visumkostnader. Kostnader på plats och försäkring bekostas av församlingen.

Ledare: Carina Josefsson och Line Sollenby är ledare för dessa resor. Vill du veta mer? Skriv till: carina.josefsson@pingstjonkoping.se

Pastorsakademin

Var: I Etiopien och Sydsudan.

När: Etiopien i mars och oktober 2019. I Sydsudan i slutet av november/början av december 2019.

Syfte: Att samla evangelister och pastorer regionalt i Etiopien och Sydsudan, för ledarträning, gemenskap och samtal om aktuella ämnen.

Vilka: Pastorer och församlingsledare från olika svenska församlingar.

Ekonomi: I de flesta fall betalar den församling man kommer ifrån kostnaden för sin pastor.

Kontaktperson: Vill du veta mer? Skriv till: christer.tornberg@pingst.se

Fler drömmar om resor 2020

Det finns drömmar om att kunna anordna en resa för barnfamiljer till någon av de platser där vi som församling är engagerade. En resa som sker utifrån barnens och föräldrarnas förutsättningar där vi tillsammans får möta trossyskon, en ny kultur, miljö och uppleva något tillsammans. Resmål och tid är ännu inte bestämt utan i dagsläget vill vi bara få en uppfattning om det finns ett intresse. Tror du detta skulle kunna vara något för din familj? Skriv till: christer.tornberg@pingst.se