I sommar träffas vi på

Instagram tisdagar och torsdagar

för ett livesamtal om en bibeltext.

Tid: 20.00