Trygg Församling vill vara en vägledning för Pingstförsamlingarnas verksamhet bland barn och unga för att förhindra övergrepp.

 

Vi använder oss bl.a. av kursen I Trygga Händer som är framtagen av Frälsningsarmén. Efter genomförd kurs får du ett kursintyg. 

Vår målsättning är att ge er redskap till att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden andligt, fysiskt, socialt och moraliskt.

Detta tillfälle är främst för nya ledare i församlingar som haft denna kurs vid ett tidigare tillfälle och som framtagit policy, handlingsplan och krisplan.

 

Utbildningen innehåller:

• Vad är ett övergrepp? Konsekvenser? Förebyggande förhållningssätt. 

• Identifiera, reagera och agera.

• Hur hittar vi rutiner som skapar trygga miljöer?

• Åtgärder vid misstanke. 

• Etisk tystnadsplikt.

• Trygg Församlings policyarbete, handlingsplan och krisplan.

 

Datum:

31/3

kl. 14-20

 

Avgift: 

50 kr  för kvällsmat, betalas på plats. 

Pingst Ung Jkpg län bjuder på kursavgift, föreläsare och kursmaterial 

 

Vid frågor gällande:  

Mat och lokal – Mattias Maxstad –  mattias.maxstad@pingstjonkoping.se  

Kurs – Mirjam Hultström – mirjam.hultstrom@pingstjonkoping.se

Kursledare: Mirjam Hultström & Kristin Gnisterhed

 

Anmälan:

Senast den 21 mars, anmäl dig här nedan: