Under veckorna 27-31 har vi begränsad tillgänglighet till kyrkan och dess personal då de flesta i personalen har semester. Växeln (036-13 64 00) är dock bemannad tisdag, onsdag och torsdag 09.00-16.00. Ansvariga på plats dessa veckor är:

v. 27. Marcus Ardenfors marcus.ardenfors@pingstjonkoping.se

v 28. Mathias Maxstad mathias.maxstad@pingstjonkoping.se

v 29. Chatrine Carlson chatrine.carlson@pingstjonkoping.se

v. 30 Anna-Kaisa Wahlin anna-kaisa.wahlin@pingstjonkoping.se

v 31. Anna-Carin Rabnor ac.rabnor@pingstjonkoping.se

Kyrkan är öppen i samband med gudstjänster och samlingar. För program se kalender.