Andens Eld över Staden,
Regionen och Nationen

Stor-Bönemöten för Pingstförsamlingarna
i Småland/Öland 

Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor… 
Det är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor 
ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. (1Tim 2:1ff)Det kommer att vara Stor-bönemöten på fyra olika orter under mars månad. 
Låt oss bedja om att Andens eld skulle beröra våra sammanhang och låt oss tillsammans söka Gud för staden, regionen och nationen.


Platser och datum för Stor-Bönemöten
Söndag   8 mars 18.00  Ulriksbergskyrkan Växjö
Söndag 15 mars 18.00  Arken Värnamo
Söndag 22 mars 18.00  Pingstkyrkan Jönköping
Söndag 29 mars 18.00  Lorensbergskyrkan Kalmar