Pingstkyrkorundan

Under sommaren 2020 kan du gå ”Pingstkyrkorundan” runt Pingstkyrkan.

Börja gärna vid ”bönerumsingången” till vänster om huvudentrédörrarna. Gå sedan medurs runt kyrkans ytterväggar. På tolv ställen sitter frågor, texter, tankestoff m.m., med varierande innehåll, som man kan stanna till vid och svara på, ta till dig eller tänka vidare på.

Varje torsdagsmorgon sätts nya texter upp.

Ta gärna med dig någon som sällskap när du ”kyrkvandrar”.

Gemenskap är viktig! Kom ihåg att visa omtanke och att hålla avstånden!