Med anledning av den fråga som ställdes på ledarsidan i Jönköpings Posten i lördags (16/7) när det gäller hur vår församlings ställer oss till ovändelseterapi så kommer här vårt svar som är publicerat i dagens tidning. (21/7).

 

Vi tar avstånd från omvändelseterapi

Kärnan i det kristna budskapet är Guds kärlek till människan och det största budet i Bibeln är att älska Gud och medmänniskor. Med detta som utgångspunkt vill vi som församling därför möta och vägleda människor med kärlek och respekt. Att tvinga eller pressa någon till omvändelse är främmande för oss och vi tar avstånd från omvändelseterapi.

 

Vi välkomnar alla frågor och är angelägna att ge svar efter bästa förmåga. Den nu aktuella frågan gäller hur vi som församling ställer oss till omvändelseterapi. Det enkla svaret är att vi tar avstånd från detta och låt oss utveckla det något.

 

Omvändelse är ett klassiskt kristet förhållningssätt till livet. Det är en återkommande förväntan på alla som vill leva i sin tro att leva i omvändelse. Det gäller alla och det gäller i stort och smått.

 

Terapi är ett ord som för tankarna till behandling och är inte ett begrepp vi använder oss av. I mötet med enskilda människor erbjuder vi som församling samtal, själavård och andlig vägledning som bygger på den enskildes önskan att leva i omvändelse.

 

När dessa båda begrepp sätts samman, som gjorts i den senaste tidens diskussion, blir logiken en typ av behandling som ska leda till omvändelse. Terapisamtalet skulle då förväntas leda till omvändelse. Detta är för oss ett helt främmande synsätt. Det strider mot vårt grundläggande förhållningssätt som bygger på kärlek, respekt och frivillighet.

 

Som pastorer och som församling möter vi människor i olika situationer med olika behov och önskemål. Många vill ha hjälp i bön. Dessa möten vill vi ska präglas av respekt för den som söker vår hjälp och vi vill be för de behov som personen själv önskar få hjälp i med.

Den kristna tron och bönen bygger på värderingar som kärlek, respekt och frivillighet. Vi tränar våra förebedjare och själavårdare att i sitt förtroendeuppdrag uppträda i linje med dessa värderingar. Tyvärr har vår församling och andra kristna ibland brustit i hur vi talat och bemött människor. Till dig som av någon anledning upplevt respektlöshet i mötet med oss vill be om ursäkt och vi möter dig gärna i ett personligt samtal om du önskar det.

 

För att hantera viktiga och komplexa frågor behövs en ärlig och förtroendefull dialog. När frågorna dessutom berör människor på djupet är det goda och lyssnande samtalet en förutsättning. Det innebär också att vi inte står bakom att någon raljerar med frågor som är stora och viktiga för andra människor.

 

Vi vill bidra till att göra Jönköping och världen till en bättre plats och då behövs mer av respektfulla lyssnande samtal. I en tid då alltmer polariseras behöver alla goda krafter hjälpas åt för att skapa en inkluderande samhällsgemenskap där vi med våra olikheter formar en berikande mångfald.

 

För Pingst Jönköping

Marcus Ardenfors, pastor och föreståndare