Förslag till ny ungdomspastor
i Pingst Jönköping

Under mars månad blev vi informerade om att vår ungdomspastor Caroline Eliasson avslutar sin tjänst den 31/8 och flyttar till Stockholm. Då blev en ”rekryteringsgrupp” utsedd med representanter från styrelse, församlingsledning, pastorsteam och ungdomsledningsteam. Samtidigt som gruppen har arbetat med inriktningsfrågor och intervjuer med tänkbara kandidater har vi som församling bett mycket tillsammans att Gud ska leda oss i den här processen. Vid vårt senaste församlingsmöte informerade vi om förhoppningen att kalla till ett extra församlingsmöte i den här frågan innan semestrarna. Vi bad också lite extra tillsammans för hela vårt ungdomsarbete.

Nu har vi som församlingsledning glädjen att presentera ett förslag till ny ungdomspastor i vår församling: Samuel Westergren. Samuel har besökt vårt ungdomsarbete under våren, mött flera av våra ledare i olika samtal och under den här processen har övertygelsen växt fram att detta är vårt förslag till församlingen. Olika referenser har bekräftat bilden av vem Samuel är och vad han tillför och det med är med glädje som vi nu ber församlingen pröva detta förslag.

Vi välkomnar nu församlingen till församlingsmöte torsdagen den 1/7 klockan 20.00. Vid detta möte får vi som församling möjlighet att fatta beslut om vi vill kalla Samuel Westergren till ny ungdomspastor i vår församling.

För dig som vill är du välkommen att delta i mötet på plats i kyrkan men här hittar du även länken till församlingsmötet om du av olika skäl föredrar att vara med online.

För att lära känna Samuel lite mer kan se på en intervju. Du följer länken:

Intervju