Öppet möte – Celebrate recovary

Celebrate Recovery är ett program för tillfrisknande baserat på åtta principer från Bergspredikan.

Det är ett Kristuscentrerat 12-stegprogram för alla som brottas med sår, ovanor och beroenden.

Programmet finns i 50 länder och på 25 språk och består av Öppna möten, delningsgrupper och studiesteggrupper.

De öppna mötena innehåller lovsång, föredrag, livsberättelser, bön och delningsgrupper.

Välkomna onsdagarna 27/4, 11/5, 25/5 och 8/6 kl. 18.30-20.30 i Pingst Jönköping.

 

Vid frågor kontakta: Chatrine,carlson@pingstjonkoping.se, 036-196410