Vår kyrka

Kyrkan är nu öppen tisdag, onsdag och torsdag 08.00-17.30 samt kvällarna onsdag och torsdag.

 

Möjlighet att köpa enkelt fika via swish finns inom kort de tider då kyrkan är öppen.

Då är även lilla salen tillgänglig för enskild bön och reflektion.