I samband med vårt digitala årsmöte 31 maj kommer vi även ha ett församlingsmöte där vi önska fatta beslut om kallandet av ny Barn- och familjepastor. För inte så länge sedan beslutade vi oss för att pausa processen runt rekrytering av ny Barn- och familjepastor. Denna paus har vi gjort för att den ekonomiska verklighet vi nu lever i är tuffare än den var för bara några månader sedan. Vi håller fast vid att själva anställningen av denna tjänst behöver avvakta tills ekonomin så tillåter men har nu insett att vi skulle behöva komma till ett beslut i frågan. Kristoffer Svedstam var och besökte församlingen strax innan Coronapandemin bröt ut men har ännu inte fått den officiella kallelsen eftersom församlingen inte har beslutat om det. Därför önskar vi i samband med årsmötet 31 maj ha ett församlingsmöte då vi beslutar i den frågan. Styrelsens förslag till beslut lyder så här:

Vi kallar Kristoffer Svedstam till Barn- och familjepastor i Pingst Jönköping. Kristoffer börjar sin anställning när styrelsen bedömer att ekonomin i församlingen och övriga omständigheter så tillåter.

 

Vem är Kristoffer Svedstam?
Kristoffer Svedstam är 41 år. Gift med Marina och har en son som heter Hugo (18 år). Kristoffer bor i Göteborg och arbetar idag som barn & familjepastor i Pingstkyrkan i Västra Frölunda vilket han gjort sedan 2013. Kristoffer har ett stort hjärta att utbilda ledare och undervisa unga människor. Utöver sin tjänst i församlingen är Kristoffer även regionledare i Teamträningsskolan. Kristoffer har även ett stort engagemang i Nyhemsveckan där han ansvarat för Kidz+ (11-14 åringar)

Kristoffer är en kreativt lagd person och använder sig gärna av bilder i undervisningen. Han har skrivit sånger, draman och även två julmusikaler/julföreställningar.

Som person är Kristoffer social, trygg och glad med nära till skratt. Passionen för Jesus är naturlig och kallelsemedvetenheten skapar en förtröstan på Gud genom olika säsonger.