2020-03-18 Uppdaterad information rörande konsekvenserna av Corona/COVID-19

Kyrka är något vi är och inte något vi går till. Det innebär att vi som kyrka är lika mycket igång nu som alla andra dagar även om vår verksamhet på Västra Torget blir annorlunda. Vår respons på viruset är inte isolation. Även om vi inte kan ses fysiskt på samma sätt under den här tiden vill vi ge ännu mer kraft åt våra relationer. Och även om en del samlingar inte genomförs som vi brukar vill vi fortsätta att uppmuntra alla att be där ni är!

 

Med anledning av alla konsekvenser av Corona-Covid-19 vill vi ge lite mer information om vad som händer i vår verksamhet på Västra Torget. Även om det är långt ber vi alla läsa noggrant. 

Myndigheternas direktiv

Vi är privilegierade att ha många kompententa människor inom flera olika områden i vår församling. Vi försöker dra nytta av all den kapaciteten men gör våra bedömningar helt utifrån myndigheternas direktiv. Vi försöker att hantera situationer som uppstår på ett sätt som är hållbara över en längre tid.

All verksamhet arbetar nu utifrån det riskbedömningsverktyg som folkhälsomyndigheten tagit fram. Med hjälp av det verktyget tar vi ställning till om och hur samlingar ska genomföras. Vi genomlyser löpande dessa samlingar med hjälp av riskbedömningsverktyget. Olika verksamheter kommer därför göra på olika sätt.

Förändringar kan ske på kort varsel och vår hemsida uppdateras löpande.

Hemsidans betydelse

I det läge som vi befinner oss nu är det omöjligt att ha lång framförhållning i alla detaljer. Vi behöver vara flexibla allt eftersom det utvecklas. Det innebär att vår hemsida är den plats där du hela tiden får senaste nytt. Vi använder även Facebook och Instagram som sociala medier där vi försöker att ge uppdateringar och uppmuntran längs med vägen. Det innebär att predikoturer och andra kanaler för information kommer hänvisa till hemsidan.

För dig över 70 år

Våra myndigheter har tydligt sagt att alla över 70 år ska undvika sociala kontakter. Det innebär att alla våra verksamheter som har det åldersspannet som målgrupp ställs in under den här perioden. Det innebär att Torget 60+, förmiddagsfika och Mat&Prat samt Stick-café är inställt. Vi jobbar nu för fullt med hur vi på olika sätt kan vara till stöd och hjälp för alla som drabbas av detta direktiv. Av omsorg ber vi alla som är över 70 år att respektera myndigheternas direktiv.

Tillgängligheten på Västra Torget

Under den här perioden kommer du kunna komma i kontakt med oss som vanligt via församlingens telefonväxel. Du hittar även flera direkt-nummer på församlingens hemsida.

Kyrkan kommer inte vara öppen som vanligt utan vi hänvisar alla besökare att ringa på ringklockan bredvid huvudentrén när de vill komma in. Vi kommer inte ha dagvärdar och café i samma funktion som vanligt under den här perioden. Följ hemsidan för mer information.

Så länge torghandel sker på Västra Torget och inga andra direktiv kommer för caféer och restauranger så kommer vi hålla öppet som vanligt i vårt café på lördagar. Detta under förutsättning att vi har volontärer som kan hålla det öppet.

Webbsändningar och Närradio

Vi är tacksamma att vi sedan i söndags fått möjligheten att spela in våra gudstjänster på ett sätt som gör dem tillgängliga på webben. Länken till dessa sändningar finns på hemsidan. Vi kommer även allt eftersom använda närradion på ett liknade sätt. Många äldre är inte bekväma med datorn men är trogna lyssnare via närradion. Vi undersöker vilka fler möjligheter vi har för att bli tillgängliga även om vi inte ses ”live” under den här perioden.

Fler saker som pausas…

  • Vi kommer att fortsätta med bön i kyrkan varje onsdag och torsdag morgon 08-09 och på onsdagskvällen 18.30. Alla andra bönesamlingar tar en paus. Vi kan be var vi än befinner oss och nu är det extra viktigt att vi är uthålliga i bönen även om vi inte ses i samma rum. Våra myndigheter har stängt alla utbildningar på gymnasial nivå samt alla andra vuxenutbildningar. Det innebär att våra Svenska-kurser samt ALT-utbildningen inte pågår i våra lokaler under den här perioden.
  • Café Hela Världen kommer att ta en tillfällig paus
  • Församlingens årsmöte och församlingsmöte den 29/3 är inställda i väntan på att förutsättningar finns för att mötas som församling. Nytt datum för årsmöte är preliminärt den 31/5. Årsredovisningen finns färdig så för den som är intresserad att få tillgång till den redan nu ber vi er meddela det på info@pingstjonkoping.se
  • Ekonomigenomgången den 19/3 som var kopplat till årsmötet är inställt. Nytt datum kommer när nytt datum för årsmöte är fastlagt.
  • Storbönemötet den 22/3 mars är inställt eftersom den geografiska spridningen av besökare är något som folkhälsomyndigheten rekommenderar att man ställer in.
  • Påskfesten kommer av allt att döma inte att äga rum. Hur andra samlingar under påsken påverkas återkommer vi till.

 Tack för att du fortsätter ge!

Även om vi just nu gör annorlunda saker än tidigare är vi oerhört tacksamma för alla som fortsätter att vara trogna i sitt givande och på olika sätt säkerställer framtiden. Det finns flera sätt att ge

Plusgiro
Församlingskassan Pg. 7 98 61-1
Missionskassan Pg. 29 07 76-4
Fastighetskassan Pg. 12 66 39-4

Swish
Församlingskassan 123-476 07 73
Missionskassan 123-667 21 74
Fastighetskassan 123-238 98 23

Second Hand

Under rådande omständigheter är det ett mycket ansträngt läge på vår Second Hand-butik. Många volontärer är äldre och kan inte under den perioden göra sin insats. Om du är frisk och under 70-år ber vi dig kontakta Pedher Skoog (Butikschef) pedher.skoog@erikshjälpen.se om du kan hjälpa till på något sätt.

Följ oss på på Facebook och instagram samt www.secondhandjonkoping.nu för att se ev. ändrade öppettider .

Internationellt

Vi har nära kontakt med församlingens missionärer och förbereder nu för att flera av dem ska komma hem. Be att Gud håller sin hand över Afrika eftersom deras resurser till kvalificerad vård är mycket begränsad.

Fortsätt att be!

Oavsett var och hur vill vi uppmuntra dig att fortsätta att be. Be för myndigheter att de får vishet att fatta rätt beslut, be för alla inom vård/omsorg att de får vara friska och har energi för deras viktiga arbete. Be för alla i olika riskgrupper att Gud ska beskydda dem. Be för alla som är oroliga att Guds frid ska råda. Be att vi som församling ska bli starkare i vår omsorg om varandra i en utmanande tid.”Men den som lyssnar till mig ska bo i trygghet
och inte behöva frukta något ont”.
Ordspråksboken 1:33