Dags att fira gudstjänst tillsammans i kyrkan!

Vi kommer även fortsättningsvis följa de regler och rekommendationer
som finns för sammankomster under rådande pandemi men nu är det dags att börja träffas i kyrkan igen.

Från och med 30 augusti kommer vi varje söndag ha totalt 6 gudstjänster med max 50 deltagare på varje.

Tider:

10.30 Inspelning och sändning av webbgudstjänst. Parallellt med inspelningen blir det söndagsskola* i lokaler med separata ingångar och avgränsade utrymmen. Webb-gudstjänsten kan även ses via överföring i cafét där föräldrar kan sitta medan barnen är i söndagsskolan. Max 50 personer.

15.00 Gudstjänst utomhus på vår tomt i hörnet Brunnsgatan/Pilgatan för max 50 personer.

16.00 Gudstjänst för 50 personer parallellt blir det även XL*

17.00 Gudstjänst för 50 personer

18.00 Gudstjänst för 50 personer

19.00 Gudstjänst för 50 personer.
Denna gudstjänst kommer även innehålla viss information till den som är ny i vår kyrka.

 

Info för Gudstjänsterna 16.00-19.00:
Ingång genom huvudentré och möjlighet till mingel och fika på kyrktorget.
Därefter hålls gudstjänsten i församlingsvåningen där stolar kommer vara uppställda glest.
Efter gudstjänsten sker utgång via cafét där det kommer finnas fika att köpa och möjlighet till gemenskap.
I nuläget planerar vi inte att ha anmälan men det beslutet kan omprövas vid behov.

Alla samlingar kommer hållas med tydliga avgränsningar mellan olika lokaler
och det är viktigt att vi alla håller avstånd och visar omsorg om varandra.

 

Söndagsskolan börjar igen!

Söndagar 10.30
Parallellt med inspelningen av gudstjänsten, blir det söndagsskola
i lokaler med separata ingångar och toaletter.

Webb-gudstjänsten kan även ses via överföring i cafét där föräldrar kan sitta medan barnen är i söndagsskolan.
Max 50 personer.

Mer information om Söndagsskolan hittas under knappen barn & familj efter den 23/8.
Ta en titt då för att på bästa sätt kunna förbereda er som familj på de nya förutsättningarna.

Incheckning sker med förälder 10.15-10.30.
Lilla SSK: Ingång Huvudentré, rum Leklandet.
Mellan SSK: Ingång Grusparkeringen/LP-ingången, rum Bibelskolan.
Stora SSK: Ingången parken Olof Palmes plats, rum Gropen/Backstage.
Utcheckning efter samlingen med förälder.