Onsdag 22/1 kl 18:30 är det

Församlingsmöte

Varmt välkomna till detta!

 

Det som står på Agendan för församlingsmötet är detta:

Agenda Församlingsmöte 2020-01-22