Ett par förändringar i vår volontärapp där man bokar pass för att delta i vår serviceorganisation genom att vara värd, hjälpa till i cafét eller att städa är  genomförda. Flera av er har kanske redan sett det. Förändringarna innebär:

  • Förändrad inloggning. Du behöver inte längre vänta på en kod som kommer till din mejl utan du väljer nu ett lösenord som du sedan använder vid inloggning
  • Vi tar bort den generella funktionen som har gjort att samtliga användare av appen är anonyma vilket gör att man inte kan se vilka andra personer som har bokat sig på ett pass. Men det går fortfarande för enskilda användare att välja att vara anonym.

Vill du veta mer om hur du gör och hur dessa två förändringar kan hanteras kan du läsa genom våra två bilagor som beskriver detta. Frågor om detta hanteras via info@pingstjonkoping.se

Ny inloggning till VolontärAppen[2]

Volontär Användar Guide Anonymitet[1]