Celebrate Recovery -CR

Under pandemin gick flera av oss i personalen, pastorerna i Södra vätterbygden och några ytterligare personer från vår församling stegstudiegrupper i Celebrate Recovery. Under 25 veckor fick vi bearbeta vårt förflutna och börja vandringen mot tillfrisknande från sår, ovanor och beroenden. I slutet på våren startade vi Öppna möten, något vi planerar fortsätta med till hösten.

Vem håller i kvällarna?

Pastorer och volontärer som själva har gått igenom CR:s stegstudiegrupper. Vi samverkar med Södra Vätterbygdens Pingstförsamlingar och någon av deras pastorer är med och hjälper till tillsammans med Chatrine Carlson, Marcus Ardenfors och Ulrika Wadskog m.fl.

Varmt välkommen ut ur förnekelsen och in i Guds nåd!

Vad är Celebrate Recovery eller CR som förkortningen är?

Celebrate Recovery betyder att fira tillfrisknande. Det är ett Kristuscentrerat 12-stegsprogram för tillfrisknande baserat på åtta principer från Bergspredikan. 1991 hölls det första Celebrate Recovery mötet i Saddleback Church, Lake Forrest, Californien i USA. CR finns nu på 25 språk och i 50 länder. Fler än 4 miljoner människor har gått igenom programmet runt om i världen och det används av många olika kyrkor och samfund.

 

CR består av öppna möten och delningsgrupper dit man bara kan komma utan att anmäla sig samt slutna stegstudiegrupper.  Den som vill gå in i en djupare process av helande kan anmäla sig till en stegstudiegrupp och vara med i den under 25 veckor. Delningsgrupperna har tydliga riktlinjer för att skapa trygghet och är uppdelande i mans- och kvinnogrupper.

För vem?

Celebrate Recovery är för alla som brottas med sår, ovanor och beroenden.

Det är ett program för oss alla eftersom vi är alla är brustna människor som brottas med något i våra liv.

Det kan handla om kontrollbehov, förluster, medberoende, arbetsnarkomani, negativ självbild, överkonsumtion, pornografi, ätstörningar, alkoholism, sorg, bitterhet, vrede, skam, ångest, fruktan, droger, brustna relationer etc.

Syfte?

Förändrat liv genom Jesus Kristus.

När?

Öppna möten hålls varannan onsdag kl. 18.30 -20.30 i Pingst Jönköping från vecka 35.

Stegstudiegrupper anmäler du dig till under ett Öppet möte.

Hur ser en kväll ut?

Kvällen börjar med 15 minuters enkelt drop in fika. Sedan följer 60 minuters möte med sång, föredrag, livsberättelser och läsningen av de 12 stegen och de 8 principerna.

Ämnen som tas upp i föredragen är livsnära som till exempel förnekelse, maktlöshet, hopp, bekännelse, förlåtelse, återfall och tacksamhet.

Efter det öppna mötet går vi till delningsgrupperna.

Där får alla några minuter var att sätta ord på sina tankar och känslor utan att bli avbruten.

Kvällen avslutas med en enkel bön. Varje kväll ber vi Sinnesrobönen tillsammans.

Celebrate Recovery är:

  • Baserat på Bibeln
  • Fokuserar på framtiden
  • Lägger stor vikt vid personligt ansvar
  • Betonar konkret överlåtelse till Jesus Kristus
  • Använder den bibliska sanningen att vi behöver varandra för att växa
  • Är till för alla typer av sår, ovanor och beroenden

”Jag har gått på CR-möten i nåt år nu, och det jag känner jag har lärt mig är att det kristna livet är så praktiskt, det handlar inte främst om en tro som finns i teorin, utan Jesus vill att vi ska handla. För att bli hela och leva i den rättfärdighet som Gud skapat oss till behöver vi ständig rannsakan och CR-programmet påminner och hjälper i detta”.

– Louise 

”För oss har CR framför allt inneburit ett nytt steg att dela våra liv med andra. Tron på att Gud vill och kan hela och upprätta oss har stärkts. Vi hoppas att fler ska tag nya steg i att upptäcka att CR kan vara ett bra redskap i livet.”

– Jenny och Mikael

”CR har tagit mig ett stort steg närmare Gud, sen jag gick igenom programmet så har jag fått en mycket bättre självbild och det har oxå medfört att jag ser på andra på ett annat sätt. CR’s steg-arbete är ett otroligt bra hjälpmedel att på ett konstruktivt sätt arbeta med mina sår, ovanor och beroenden, det har fört mig ut i en större kunskap om hur jag fungerar och gett mig en större frihet.”

– Tony

”I CR 12 steg har jag blivit lite lättare. Relationer som har skavt har blivit upprättade med hjälp av CR. Jag haft agg till en person och trots jag försökte länge så var relationen fortfarande infekterad. Med hjälp av CR kunde jag gå till roten av det som orsakade agget och idag är relationen jättebra. CR är ett livslångt program.  Man blir aldrig klar men man blir friare och friare. Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. En fantastisk bön som hjälper till i tillfrisknande processen.”

-Jennie