Anmälan:

Anmälan är stängd. Vid ev. senanmälan kontakta niklas.hallman@pingstjonkoping.se eller carina.josefsson@pingstjonkoping.se