Nyangatom

Under många år har nyangatomfolket längtat efter att få Guds ord på sitt eget språk och för några år sedan påbörjades ett projekt för att översätta Nya testamentet och ta fram ett alfabet som inte heller funnits. Språkprojektet är med och skapar förutsättningar för att hela folkgruppen ska kunna läsa och skriva på sitt eget språk och även kunna ha undervisning i skolan på sitt eget språk. Tillsammans är vi med och skapar historia för en hel folkgrupp.

Om nyangatomfolket

Nyangatom är ett nomadfolk som bor i de torra halvökenområdena i sydvästra Etiopien och i Sydsudan.

De är herdefolk och basen i deras försörjning är kor och getter och de odlar även sorgum, majs, tobak och bönor.

Tillgången på vatten är begränsad och området drabbas ofta av torka. Omofloden är en oerhört viktig livsnerv i området. Antalet nyangatom har tredubblats under de senaste 30 åren och är nu 40.000 i Etiopien och minst lika många i Sydsudan.

Bakgrund

Svensk pingstmission kom till detta område för 50 år sedan. På den tiden gick männen omkring helt nakna och det var verkligen världens ände. Missionen har byggt skolor, dispensärer och vägar. Man har lärt folket att odla och att bevattna. Genom missionen har många också fått utbildning och församlingar har grundats. De kristna bland nyangatom ser svenskarna som sina andliga fäder och mödrar och Svensk Pingstmission har här ett speciellt ansvar, som pionjärerna som kom med evangelium till det här området.

Språk- och bibelöversättningsprojektet

Det har under många år funnits en dröm och en längtan hos de kristna nyangatom, att få Guds ord på sitt eget språk. För 30 år sedan påbörjades ett sådant arbete, men tyvärr avbröts det efter bara ett par år. Språkutvecklings- och bibelöversättningsprojektet för nyangatomfolket startade på nytt våren 2012 och har nu pågått i sex år.

Projektet är ett samarbete mellan EHBC-kyrkan, Svensk Pingstmission med Pingstkyrkan, Jönköping som ansvariga samt SIL, Etiopien, som arbetar med många liknande projekt i Etiopien och har mångårig erfarenhet inom området. Att översätta Bibeln är inget hafsverk och vi är tacksamma för att SIL finns med som en viktig partner. De är för närvarande engagerade i ett 20-tal liknande projekt bara i Etiopien och är garanter för att det blir en bra och korrekt översättning

Nyangatomspråket tillhör den östra gruppen av nilotiska språk som omfattar flera stamspråk i Etiopien, Sydsudan, Kenya och Uganda – turkana, topposa, jije, teso, maseko, ngibokora, ngipean, ngitepes, ngitesoe, ngikumama.

Att översätta bibeln till ett språk som inte har ett eget skriftspråk är ett omfattande arbete och det tar tid. Det gäller ju också att få ett godkännande av vilket alfabet som ska användas och först därefter kan man börja trycka och distribuera bibeldelarna och jobba med att lära folk att läsa och skriva på sitt eget språk. Vi hoppas att snart ha detta godkännande då frågan ligger hos den högsta beslutande nivån. Men bibelordet kan vi ändå sprida genom att spela in ljudfiler och genom Jesusfilmen på nyangatomspråket.

Dagsläget i projektet

Markus, Lukas, Johannes och Apostlagärningarna finns nu som ljudfiler, som man kan lyssna på i soldrivna spelare. De kan även laddas ner i mobilen. Samtidigt pågår arbetet med övriga böcker i Nya testamentet. För 13 av böckerna har arbetet påbörjats och befinner sig i olika stadier och 10 böcker kommer att översättas under de kommande två åren.

Arbetet är nu inne i ett expansivt skede. De två översättarna Lokoro och John arbetar nu med Timoteusbreven. I december kommer de att gå igenom dessa och ytterligare tre brev med referensgruppen med nyangatom på 10 personer och sedan kommer texterna att språkgranskas tillsammans med experter från SIL.

Teamet önskar att få en förstärkning med en tredje översättare för att kunna påskynda arbetet, men detta ryms tyvärr inte inom den budget som vi nu har.

Gåva?

Tack för att du vill vara med och göra det möjligt för nyangatomfolket att få Nya testamentet på sitt eget språk och även att få möjlighet att läsa och skriva på nyansatom!

Vill du ge en gåva till projektet?

Märk med ”nyangatom” och

swisha till 123-667 21 74

eller Pg. 29 07 76-4.