Församlingen har avskiljt pastorer och ledare på olika nivåer för att hela församlingen ska vårdas och utvecklas. Eftersom församlingens ”huvud” är Gud så vill vi som församling hjälpas åt att vara trogna tjänare och kloka förvaltare av det uppdrag han gett oss.

Pastorsteamet:

 • Varje pastor är med och leder församlingen som en del av dess pastorsteam
 • Leder den operativa verksamheten
 • Är motorer för församlingens utveckling
 • Leds av föreståndaren

Föreståndaren leder…

 • Församlingen
 • Teamet av medarbetare och ideella ledare/volontärer
 • Visions- och målsättningsarbetet
 • Kultur och värderingsfrågor

Församlingsledningens uppgift:

 • Församlingens andliga hälsa
 • Församlingens lära och liv
 • Omsorg om församlingens medlemmar
 • Församlingens långsiktiga vision och mål

Styrelsens uppgift:

 • Ansvar för församlingens ekonomiska förvaltning och anställd personal
 • Leder och skapar förutsättningar för att församlingens verksamheter har de resurser som krävs för att fortsätta växa och utvecklas

Ledningsteam

 • Leder den operativa verksamheten inom sitt ansvarsområde
 • Koordinerar olika team inom sitt ansvarsområde
 • Tränar och vårdar frivilliga ledare och volontärer inom sitt ansvarsområde