Ulrik Josefsson, (Ordförande)

Marcus Ardenfors, (Föreståndare)

Lars Alvåg

Maria Gustafsson

Mattias Hörberg

Sofie Jarl

Örjan Josefsson

PeO Larsson

Mikael Samuelsson

Marita Sandqvist

E. styrelsen@pingstjonkoping.se