Ge en julklapp som når långt!

Ta tillfället att ge en julklapp som har betydelse för många. Antingen kan du vara med att ge en Bibel till någon som nyligen kommit till tro på Swahilikusten eller ett snickerikit till en nyutbildad twa-kille som behöver en start för att kunna försörja sig alternativt 10 kg utsäde till en twa-familj i Burundi. 

Tack för din gåva!

 

 

Ge en Bibel!

Kuststräckan från Somalia till Mocambique kallas för Swahilikusten och där bor drygt 30 milj människor. Dessa människor har swahilin gemensam men också i hög utsträckning islam som etablerades här redan på 700-talet. I Tanzania är kyrkan stor inåt landet men längst kusten finns få och mindre församlingar. Detta börjar förändras. De senaste åren har det vuxit fram bibelupptäckargrupper i området och människor kommer till tro på Jesus. Idag möts 1000 bibelgrupper längs Swahilikusten till regelbunden bibelläsning och tusentals människor har kommit till tro och låtit döpa sig. Men de saknar en Bibel. Att trycka en Bibel kostar 75kr. 

 

Ge en hjälp till en twafamilj!

För 25 år sedan startade församlingens missionär Marion Peterson tillsammans med Pingstförsamlingen i Kiremba, ett projekt bland twafolket i Burundi. Ett folkslag som var mycket fattiga, föraktade och utan rättigheter men som nu börjat bli respekterade medborgare. Idag omfattar projektet över 200 familjer som fått hjälp med hus, odlingsmark och sjukvårdförsäkringar. Det finns skola, förskola och yrkesutbildning i snickeri och sömnad. Målet är att de ska bli självförsörjande, få rättigheter i samhället och också ett ökat självförtroende. 

 

Nu kan du vara med och bidra genom att ge pengar till:

• Ett kit med verktyg till en nyexaminerad snickare i projektets 

snickeriskola (300 kr). Genom verktygen ges en start till arbete 

och egen försörjning.

• Utsäde, som ger familjer ny skörd inför kommande säsong. 

10 kg kostar 50 kr och ges till en familj för att garantera mat till nästa skörd. 

 

Sätt över gåvan till:

Plusgiro   29 07 76-4

Swish     123 667 21 74

 

Märk med: 

– Biblar (75kr):
– Snickerikit (300kr):
– Utsäde (50kr): 

 

*Gåvobevis finns att hämta vid infodisken i kyrkan.