Tigray

Människorna i Tigray i norra Etiopien befinner sig idag i en av världens svåraste humanitära 

katastrofer. Omedelbar hjälp behövs för att stötta de människor som befinner sig på flykt i och omkring regionen. Speciellt utsatta är kvinnor och barn. Den utdragna konflikten i området gör det mycket svårt att genomföra de humanitära insatser som är nödvändiga för att rädda liv. Många beger sig därför på flykt, bland annat till den angränsande 

regionen Afar i hopp om skydd. Många barn tvingas fly på egen hand. Vilka konsekvenser konflikten får för landet i stort är fortfarande ovisst.
Just nu planerar vi, att tillsammans med PMU och lokal partner på plats, göra en insats för att stötta barn,
gravida och ammande kvinnor med nutritionstillägg och nödvändiga förnödenheter på plats i Afar dit tusentals människor har flytt till följd av kriget.

I denna svåra situation är vi tacksamma att kunna finnas på plats och få vara till stöd för de
människor i Etiopien som mest av allt behöver det. Tack för att du, genom din gåva, är med och gör skillnad

Swish 123-667 21 74
Märk: Tigray

BE GE 

Vårt internationella arbete

Vi vill medverka till att evangeliet når till platser och folk som tidigare inte nåtts, så att ännu fler människor finner livet med Jesus och växer i tro på honom. Med evangeliet som grund vill vi i ord och handling skapa förutsättningar för människor att lyftas ur fattigdom och vara med och ge människor en framtid och ett hopp.
Tillsammans gör vi världen till en bättre plats.

Fokus i Kaukasien 

-Georgien, Armenien, Azerbajdzjan och södra delar av Ryssland

• Det finns över 20 onådda folkgrupper och många städer och byar där det saknas en församling.

• Tillsammans med de nationella rörelserna vill vi arbeta med församlingsplantering i onådda områden.

• Vi vill vara med och verka för fred och försoning samt en utökad bönerörelse.

• Vi vill vara med och verka för att människor lyfts ur fattigdom. 

Fokus på Afrikas horn 

-Sydsudan, Etiopien, Eritrea, Somalia, Djibouti

• Träning av ledare och församlingsplanterare till onådda områden. 

• Regionen har en ung befolkning och vi vill exempelvis vara med och skapa möjligheter till utbildning samt ledarträning av unga ledare och kurser för barnledare. 

• Vi vill vara med och verka för fred och försoning i ett område som ständigt drabbas av konflikter av olika slag.

• Sedan många år har vi arbetat i gränslandet mellan Etiopien och Sydsudan där Nyangatomfolket bor. Bibelöversättning pågår och alfabetiseringsprojekt behöver startas för att alla ska kunna få möjlighet att läsa Guds ord på sitt språk. 

• Vi är med och bygger en bas i sydöstra Sydsudan för fortsatta insatser i området. 

Fokus på Swahilikusten 

-Kuststräckan från norra delen av Mocambique, hela Tanzanias kust, Kenyas kust, södra Somalia

• Längs Swahilikusten bor miljontals människor, som fortfarande inte vet vem Jesus är. Genom församlingsplantering och bibelupptäckargrupper vill vi vara med och verka för att fler människor ges möjlighet att lära känna Jesus.

• Genom ledarträning och bibelundervisning är vi med och skapar förutsättningar för fler och sunda församlingar längst kusten.

• Tillsammans med församlingen i Mchukwi vill vi fortsätta utveckla Pingstmissionens sjukhus för att med dem skapa tillgänglighet till god sjukvård och en utgångspunkt för att nå människor i detta område med evangeliet. 

Övriga engagemang

• I Burundi pågår ett projekt som inkluderar över 200 familjer tillhörande Batwa. Projektet syftar till att skapa förutsättningar till att bli självförsörjande. Bland annat genom insatser med skola, förskola, yrkesträning, odlingskooperativ, undervisning i näringslära, getkooperativ m.m. Nyligen avslutades ett arbete i Rwanda för att stötta barns skolgång. Trots att projektet är avslutat fortsätter relationen och bönestödet.

• Vi finns med i olika nätverk för att skapa bättre förutsättningar för romer i Europa.

• I Burjatien stöder vi en lokal evangelist. Genom evangelistens och den lokala församlingens arbete är vi med och stöttar församlingsplanteringar i regionen.

• Vi vill kunna vara en resurs och hjälp när katastrofer inträffar, i första hand i områden vi fokuserar på.

• I Etiopien, Sydsudan och Tanzania genomför vi projekt tillsammans med PMU och lokal partner. Projekten berör bland annat fred och försoning, jämställdhet, unga människor i entreprenörskap, miljö mm.

• Tillsammans med de skandinaviska pingströrelserna och församlingar arbetar vi för ett ökat samarbete i östra och
centrala Afrika, kallat The Hub. Tillsammans med tretton afrikanska rörelser med nordiska rötter vill vi bli mer
strategiska i hur vi kan samordna arbetet och jobba mer tillsammans med exempelvis mission, unga, ledarträning, teologisk utbildning m.m. i den här regionen.

• Vi har också ett antal missionärer utsända eller medunderhållna från vår församling som arbetar med ovan beskrivna prioriteringar. 

GE EN GÅVA

Missionskassan Pg. 29 07 76-4
Swish 123-667 21 74

Tack för din gåva!