Aktuellt

Vägen är röjd!

“Vi röjer en väg i Sydsudan” är ett arbete som pågått under många månader och det har haft sina utmaningar. Ursprungstanken var att röja en igenvuxen väg i den sydöstra delen av Sydsudan, för att i förläningen möjliggöra för FN och större transporter att kunna komma in med hjälp till ett isolerat område i stor nöd. Människor sattes i arbete med hackor osv. för att börja röja och skulle få betalt i mat till sig och sina familjer. Människor som svalt skulle på så vis få mat, samtidigt som de var med och arbetade för att skapa andra förutsättningar för sitt område och sina familjer i framtiden. Eftersom människor helt saknade mat kom det många fler än vi räknat med som började dra i rötterna med sina bara händer. Det är tydligt att nöden skapar desperation.

Nu är vägen färdig och det är möjligt för större transporter att ta sig ända in till isolerade Lotimor! Tack och lov! Vi gjorde för ett tag sedan en förändring i det som var ursprungstanken och röjde istället från Nyangachor och in till den nya vägen för den sista biten, vilket alltså nu är klart och gör vägen farbar! Nedan ser du ett filmklipp med den nya vägen. Nu hoppas vi att FN håller sitt löfte och kan bidra med hjälp till det här området.

Tacksamheten är stor, både till Gud, alla som varit med och gett och gjort detta möjligt och alla som arbetat. Samtidigt är vi inte färdiga. Behoven och utmaningarna är fortfarande stora. Folket har också sedan en tid arbetat utan att få sin lovade betalning i mat. Vi har 1000 säckar majs, avsedda för arbetarna, som är redo att skickas in i området men transporten är dyr. Alla andra i området är också i desperat behov av mat och vi skulle vilja få in några lastbilar med mat så snabbt som möjligt.

Vill du vara med och ge en extra gåva sätt in till pg 29 07 76-4/swish 123-6672174 och märk “Vägen Sydsudan”.

RESOR

Teamresor

Är du intresserad av att åka med på en av våra teamresor?

Klicka för att läsa mer!

VÅRT INTERNATIONELLA ARBETE

Vad gör vi?

I Pingstkyrkan Jönköping sände vi ut vår första missionär innan vi anställde vår första pastor. Vårt internationella arbete har alltid varit en viktig del i vårt församlingsarbete. Vi vill arbeta för en räddad, rättvis och rättfärdig värld, där Jesus är Herre och centrum. Vi tror att budskapet om Jesus är den grundläggande förutsättningen för att driva ett hållbart och livsförvandlande arbete. Vårt internationella arbete är ett men yttrar sig på många olika sätt. Vårt uppdrag gäller hela människan: ande, kropp och själ. Att sätta Jesus i centrum är för oss förutsättningen för att vårt internationella arbete ska kunna fungera.

Vart är vi?

Klicka vidare för att få reda på vart vi är i världen.

Engagera dig?

BE

Var med och be för vårt internationella arbete! För allt vi gör utöver världen och
för det Gud har tänkt för framtiden.

Varje torsdag morgon kl. 8-9 ber vi specifikt för vårt internationella arbete i
bönerummet i Pingstkyrkan Jönköping, välkommen!

GE EN GÅVA

Missionskassan Pg. 29 07 76-4
Swish 123-667 21 74

Tack för din gåva!

CAFÈ HELA VÄRLDEN

Varje torsdag kl. 17-19 är det i pingstkyrkan Café hela världen. Här samlas människor från olika delar av världen för att tillsammans dela livet och prata svenska. Välkommen att vara med!

STICKCAFÉET– till förmån för missionen

14:00-17:00 varannan torsdag,
ojämna veckor

RESOR
Följ med på någon av församlingens resor!

TESTA MISSION
En missionskurs på ett läsår. Spendera nio månader i Afrika eller Sydamerika tillsammans med ett team.

VOLONTÄR

Vill du vara volontär i vår och Erikshjälpens secondhandbutik?

Vid frågor

kontakta:

beatrice.bergroth@pingstjonkoping.se