Inför hösten 2021

Vi fortsätter att följa rådande rekommendationer och lagstiftning gällande konsekvenserna av pandemin. Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade och anpassar verksamheten löpande efter vad som gäller. Vi gör allt vi kan för att du ska kunna känna dig trygg som besökare på våra sammankomster.

 

2020-11-04 Uppdaterad information rörande konsekvenserna av Corona/COVID-19 för de skärpta allmänna råd som gäller region Jönköping för perioden 2020-11-03 – 2020-11-24

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer för vår region och vi har även haft kontakt med kommun och smittskydd.

Vi uppmanar alla grupper att just nu bara träffas online och när det gäller söndagar hänvisar vi till våra gudstjänster online.

Kyrkan kommer dock hållas öppen tisdag-torsdag 8.00-17.00 för att ge möjlighet att sitta i lilla salen för enskild bön och reflektion eller att möta någon i enskilt samtal.

All annan fysisk verksamhet är pausad fram till och med 24 november.

För mer information om de skärpta allmänna råden se:

https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/november/nyhet-skarpta-allmanna-rad-infors-i-halland-jonkoping-och-orebro

2020-10-21 Uppdaterad information rörande konsekvenserna av Corona/COVID-19

Onsdag 14 oktober 2020, infördes förhållningsregler för den som bor med en covid-19-smittad person i Jönköpings län. Det betyder att alla i hushållet behöver begränsa sina kontakter under minst en vecka.

Förhållningsreglerna införs i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer som en ytterligare åtgärd för att minska smittspridningen. Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom som lyder under smittskyddslagen. Den som delar hushåll med en person med bekräftad covid-19 betraktas som ett misstänkt fall av sjukdomen.

Förhållningsreglerna innebär att vuxna och gymnasieungdomar som bor tillsammans med en bekräftat smittad person ska stanna hemma från arbetsplats och skola under en vecka.

Yngre barn ska vara i skola eller förskola, men ska i övrigt begränsa sina kontakter och till exempel avstå från fritidsaktiviteter.

Före återgång till arbete eller skola bör prov för covid-19 tas. Provet tas efter 5-7 dagar, vardagar. Det görs via vårdcentralerna som vanligt.

Detta innebär att den som omfattas av dessa restriktioner inte kan besöka våra gudstjänster och samlingar samt att barn som omfattas av detta inte kan delta i våra aktiviteter.

 

­

2020-05-20 Uppdaterad information rörande konsekvenserna av Corona/COVID-19 och läger

Vi har efter kontakt och samtal med Kultur- och fritidsförvaltningen, Jönköpings kommun, beslutat att följa deras åtgärder för läger med anledning av Corona. Skolhälsovårdens läkare har haft kontakt med Folkhälsomyndigheten (FHM) och åtgärderna är utformade efter den kontakten. Vi kommer alltså genomföra våra barn-, ungdoms- och familjeläger men vi kommer göra det på ett sätt som är lämpligt under rådande omständigheter.

 • Vi kommer förlägga alla våra läger i närområdet.
 • Vi följer restriktionen angående maxantal för samlingar.
 • Övernattning är tillåten men efter vissa restriktioner.
 • Måltiderna kommer att serveras, självplock är alltså inte tillåtet.
 • Som lägerdeltagare blir man anvisad en toalett, och det är endast den toaletten man använder under lägret.
 • Det kommer finnas dusch-schema för att undvika trängsel i duschen.
 • Det är inte ok att avstå dusch under lägret då vi måste hålla en hög hygienstandard.
 • Aktiviteter kommer vara av sådan art att för mycket närkontakt undviks.
 • Under den tid som består av fri tid kommer det utifrån ålder och behov också ordnas med aktiviteter. Allt för att det ska vara möjligt att hålla avstånd.
 • Alla som är friska vid lägrets start är välkomna.
2020-03-27 Uppdaterad information rörande konsekvenserna av Corona/COVID-19

Nya direktiv när det gäller sammankomster

I dag kom ett nytt direktiv från regeringen där man förbjuder sammankomster med fler än 50 deltagare. Detta innebär att vi inte längre kommer hålla kyrkan öppen när vi firar gudstjänst på söndagar utan gudstjänsten kommer kunna besökas endast via webben. Du hittar den via vår hemsida eller via vår Facebook-sida.

2020-03-20 Uppdaterad information rörande konsekvenserna av Corona/COVID-19

Information gällande barn- och ungdomsverksamheten Pingst Jönköping

Vi vill fortsätta att fylla vår uppgift som församling och möta människors behov och längtan efter Gud. Kyrkan har alltid fått en central roll för individ och samhälle i kristid – detta vill vi förvalta väl.

Pingst Jönköping följer Folkhälsomyndighetens direktiv och officiella riskbedömningsverktyg för olika aktiviteter. När kommunen dessutom ber om vår hjälp vill vi vara en församling som gör Jönköping och världen till en bättre plats.

Vi ställer inte in – vi ställer om
Kyrka är något vi är och inte något vi går till. Det innebär att vi som kyrka är lika mycket igång nu som alla andra dagar även om vår verksamhet på Västra Torget blir annorlunda. Även om vi inte kan mötas fysiskt på samma sätt under den här tiden vill vi ge ännu mer kraft åt våra relationer. När en del samlingar inte genomförs som vi brukar vill vi uppmuntra att fortsätta att visa omsorg om varandra.

Väldigt mycket av vår verksamhet kommer att ske online och genom sociala medier. Vi arbetar även intensivt med att säkerställa att alla unga människor i vår kyrka får möjlighet att bli inkluderade i gemenskap och förbön även om förutsättningarna är mycket annorlunda.

Det är svårt att veta något om nästa dag och än mindre nästa vecka. Vi försöker nu skapa så bra förutsättningar som möjligt och det är många olika delar att ta hänsyn till. Vad händer med de barn och unga som har en otrygg hemmiljö om vi slutar mötas i skolan och kyrkan? Vilket stöd ger vi till ensamstående föräldrar som har nog med utmaningar utan en samhälls-pandemi? Vi jobbar intensivt för att säkerställa att vi har bra kommunikativa system för varje grupp som relaterar till vår kyrka och så långt vi kan, se till att omsorgen fungerar.

Vi genomför vissa förändringar gradvis för att inte lämna någon ensam. Vi är enormt imponerade av all personal och alla volontärer som så osjälviskt ger av sin tid och sitt engagemang för att alla ska få det stöd som de behöver!

Myndigheternas direktiv
Vi gör våra bedömningar helt utifrån myndigheternas direktiv och försöker att hantera situationer som uppstår på ett hållbart sätt över tid.
Vi har nära dialog med Jönköpings Kommun som nu både ger rekommendationer och samordning av olika insatser i vår stad.

Kommunen ansvarar bland annat för alla fritidsgårdar och andra fritidsaktiviter och har därmed perspektiv som vår barn/ungdomsverksamhet är närbesläktat med. Kultur- och Fritidsförvaltningens vädjan är att vi inte stänger ner vår verksamhet för barn och ungdomar. När och om hela skolvärlden stänger ner behövs vi mer än någonsin. Så länge kommunens fritidsgårdar är öppna önskar de att vi också har verksamheten igång.

Tips:
Skulle du vilja rådgöra gällande föreningars verksamhet i vår kommun så är Thomas Yaftali, Samordnare för Civilsamhället på Jönköpings kommun, mottaglig för frågor.

Åtgärder och Riskbedömning:
All vår verksamhet arbetar nu utifrån det riskbedömningsverktyg som folkhälsomyndigheten tagit fram. Med hjälp av detta tar vi ställning till om och hur samlingar ska genomföras. Vi genomlyser löpande dessa samlingar och vidtar riskreducerande åtgärder.

Aktuellt riskreducerande arbete:

 • Tydligt kommunicera att man är välkommen om man är frisk och symptomfri med marginal.
 • Skapar goda förutsättningar för handhygien, såsom tillgänglighet till handtvätt, handsprit.
 • Undviker aktiviteter med närkontakt och drar nytta av våra stora lokaler.
 • Byta ut eller justera ordinarie verksamhet.
 • Korta ner tiden för inomhus-evenemang genom alternativa utomhusaktiviteter.
 • Avstår från regionala träffar.
 • Möjliggör online-verksamhet

Information
Du kan hitta löpande information här:

Folkhälsomyndighetens sida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Kommunens sida:
https://jonkoping.se/viktigtjustnu/viktigtjustnu/coronavirusetochcovid19.5.42504c781700f82007e10add.html

Pingst Jönköping:
https://pingstjonkoping.se/information-rorande-corona-convid-19/
Instagram: @pingstjkpg
Facebooksida: Pingst Jönköping

För mer verksamhetsnära information om kommande enskild verksamhet så hänvisar vi dig till våra vanliga kanaler på våra sociala media.

Barnverksamheten:
@barnofamiljpingstjkpg på Instagram
www.instagram.com/barnofamiljpingstjkpg
Facebooksidan: Pingst Jönköping Barn & Familj

Ungdomsverksamheten ONE:
@onejkpg på Instagram
www.instagram.com/onejkpg

 

2020-03-18 Uppdaterad information rörande konsekvenserna av Corona/COVID-19

Kyrka är något vi är och inte något vi går till. Det innebär att vi som kyrka är lika mycket igång nu som alla andra dagar även om vår verksamhet på Västra Torget blir annorlunda. Vår respons på viruset är inte isolation. Även om vi inte kan ses fysiskt på samma sätt under den här tiden vill vi ge ännu mer kraft åt våra relationer. Och även om en del samlingar inte genomförs som vi brukar vill vi fortsätta att uppmuntra alla att be där ni är!

 

Med anledning av alla konsekvenser av Corona-Covid-19 vill vi ge lite mer information om vad som händer i vår verksamhet på Västra Torget. Även om det är långt ber vi alla läsa noggrant. 

Myndigheternas direktiv

Vi är privilegierade att ha många kompententa människor inom flera olika områden i vår församling. Vi försöker dra nytta av all den kapaciteten men gör våra bedömningar helt utifrån myndigheternas direktiv. Vi försöker att hantera situationer som uppstår på ett sätt som är hållbara över en längre tid.

All verksamhet arbetar nu utifrån det riskbedömningsverktyg som folkhälsomyndigheten tagit fram. Med hjälp av det verktyget tar vi ställning till om och hur samlingar ska genomföras. Vi genomlyser löpande dessa samlingar med hjälp av riskbedömningsverktyget. Olika verksamheter kommer därför göra på olika sätt.

Förändringar kan ske på kort varsel och vår hemsida uppdateras löpande.

Hemsidans betydelse

I det läge som vi befinner oss nu är det omöjligt att ha lång framförhållning i alla detaljer. Vi behöver vara flexibla allt eftersom det utvecklas. Det innebär att vår hemsida är den plats där du hela tiden får senaste nytt. Vi använder även Facebook och Instagram som sociala medier där vi försöker att ge uppdateringar och uppmuntran längs med vägen. Det innebär att predikoturer och andra kanaler för information kommer hänvisa till hemsidan.

För dig över 70 år

Våra myndigheter har tydligt sagt att alla över 70 år ska undvika sociala kontakter. Det innebär att alla våra verksamheter som har det åldersspannet som målgrupp ställs in under den här perioden. Det innebär att Torget 60+, förmiddagsfika och Mat&Prat samt Stick-café är inställt. Vi jobbar nu för fullt med hur vi på olika sätt kan vara till stöd och hjälp för alla som drabbas av detta direktiv. Av omsorg ber vi alla som är över 70 år att respektera myndigheternas direktiv.

Tillgängligheten på Västra Torget

Under den här perioden kommer du kunna komma i kontakt med oss som vanligt via församlingens telefonväxel. Du hittar även flera direkt-nummer på församlingens hemsida.

Kyrkan kommer inte vara öppen som vanligt utan vi hänvisar alla besökare att ringa på ringklockan bredvid huvudentrén när de vill komma in. Vi kommer inte ha dagvärdar och café i samma funktion som vanligt under den här perioden. Följ hemsidan för mer information.

Så länge torghandel sker på Västra Torget och inga andra direktiv kommer för caféer och restauranger så kommer vi hålla öppet som vanligt i vårt café på lördagar. Detta under förutsättning att vi har volontärer som kan hålla det öppet.

Webbsändningar och Närradio

Vi är tacksamma att vi sedan i söndags fått möjligheten att spela in våra gudstjänster på ett sätt som gör dem tillgängliga på webben. Länken till dessa sändningar finns på hemsidan. Vi kommer även allt eftersom använda närradion på ett liknade sätt. Många äldre är inte bekväma med datorn men är trogna lyssnare via närradion. Vi undersöker vilka fler möjligheter vi har för att bli tillgängliga även om vi inte ses ”live” under den här perioden.

Fler saker som pausas…

 • Vi kommer att fortsätta med bön i kyrkan varje onsdag och torsdag morgon 08-09 och på onsdagskvällen 18.30. Alla andra bönesamlingar tar en paus. Vi kan be var vi än befinner oss och nu är det extra viktigt att vi är uthålliga i bönen även om vi inte ses i samma rum. Våra myndigheter har stängt alla utbildningar på gymnasial nivå samt alla andra vuxenutbildningar. Det innebär att våra Svenska-kurser samt ALT-utbildningen inte pågår i våra lokaler under den här perioden.
 • Café Hela Världen kommer att ta en tillfällig paus
 • Församlingens årsmöte och församlingsmöte den 29/3 är inställda i väntan på att förutsättningar finns för att mötas som församling. Nytt datum för årsmöte är preliminärt den 31/5. Årsredovisningen finns färdig så för den som är intresserad att få tillgång till den redan nu ber vi er meddela det på info@pingstjonkoping.se
 • Ekonomigenomgången den 19/3 som var kopplat till årsmötet är inställt. Nytt datum kommer när nytt datum för årsmöte är fastlagt.
 • Storbönemötet den 22/3 mars är inställt eftersom den geografiska spridningen av besökare är något som folkhälsomyndigheten rekommenderar att man ställer in.
 • Påskfesten kommer av allt att döma inte att äga rum. Hur andra samlingar under påsken påverkas återkommer vi till.

 Tack för att du fortsätter ge!

Även om vi just nu gör annorlunda saker än tidigare är vi oerhört tacksamma för alla som fortsätter att vara trogna i sitt givande och på olika sätt säkerställer framtiden. Det finns flera sätt att ge

Plusgiro
Församlingskassan Pg. 7 98 61-1
Missionskassan Pg. 29 07 76-4
Fastighetskassan Pg. 12 66 39-4

Swish
Församlingskassan 123-476 07 73
Missionskassan 123-667 21 74
Fastighetskassan 123-238 98 23

Second Hand

Under rådande omständigheter är det ett mycket ansträngt läge på vår Second Hand-butik. Många volontärer är äldre och kan inte under den perioden göra sin insats. Om du är frisk och under 70-år ber vi dig kontakta Pedher Skoog (Butikschef) pedher.skoog@erikshjälpen.se om du kan hjälpa till på något sätt.

Följ oss på på Facebook och instagram samt www.secondhandjonkoping.nu för att se ev. ändrade öppettider .

Internationellt

Vi har nära kontakt med församlingens missionärer och förbereder nu för att flera av dem ska komma hem. Be att Gud håller sin hand över Afrika eftersom deras resurser till kvalificerad vård är mycket begränsad.

Fortsätt att be!

Oavsett var och hur vill vi uppmuntra dig att fortsätta att be. Be för myndigheter att de får vishet att fatta rätt beslut, be för alla inom vård/omsorg att de får vara friska och har energi för deras viktiga arbete. Be för alla i olika riskgrupper att Gud ska beskydda dem. Be för alla som är oroliga att Guds frid ska råda. Be att vi som församling ska bli starkare i vår omsorg om varandra i en utmanande tid.”Men den som lyssnar till mig ska bo i trygghet
och inte behöva frukta något ont”.
Ordspråksboken 1:33

 

 

 

2020-03-12 Uppdatering information rörande Corona/COVID-19

Regeringsbeslutet är tydligt och vi som kyrka följer kontinuerligt de instruktioner som Folkhälsomyndigheten ger oss. Vi följer utvecklingen noga och är förberedda på att situationen kan förändras snabbt längs med vägen. Vi bjuder som vanligt in till gudstjänst men begränsar deltagarantalet vid våra samlingar så att vi samlar under 500 personer och följer tidigare instruktioner om hygien med mera.

Från och med söndag 15 mars kommer vi även sända våra gudstjänster via vår hemsida. Vi uppmuntrar dig som vill att se gudstjänsten via nätet att samla vänner/smågrupp och se gudstjänsten tillsammans. Även barn kommer kunna ta del av sändningar på ett liknande sätt via vår hemsida.

2020-03-16 Uppdaterad information rörande konsekvenserna av Corona/COVID-19

Efter myndigheternas rekommendationer om att undvika kontakt med äldre personer har vi fattat beslutet att inte ha några seniorsamlingar för tillfället.

Vi kommer inte göra några utlandsresor under den period som myndigheterna rekommenderar oss att inte göra så.

Allmänt

Här följer våra riktlinjer runt COVID-19, eller det så kallade coronaviruset. Dessa råd och riktlinjer kan ändras snabbt om riskläget förändras. Vi vill poängtera vikten av att regelbundet ta del av information från säkra källor samt följa de instruktioner som ges från statliga myndigheter.

 

Vi vill inte gripas av fruktan, men vi vill inte heller riskera liv och hälsa på grund av oaktsamhet. Den kristna tron lär oss att allt vi gör skall ske utifrån kärlek (1 Kor 16:14). I fallet med spridningen av COVID-19 innebär detta att ta särskild hänsyn till de som befinner sig i någon av riskgrupperna. All personal, alla volontärer och samtliga besökare uppmanas därmed att följa de instruktioner som Folkhälsomyndigheten ger. Även om en person inte själv befinner sig i riskzonen så är det viktigt att påminna sig om Jesu ord om att ”allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig”(Matt 25).

 

Gudstjänster, event & samlingar

Om du uppvisar något av symptomen uppmanar vi dig att kontakta vården direkt, att lyssna till deras instruktioner och att inte röra dig bland folk. Uppvisar du något symptom ska du inte komma till kyrkan, av respekt för dina medmänniskor. Vi ber givetvis gärna för dig och hjälper dig i den mån det är möjligt. Vill du ha förbön kan du maila oss på info@pingstjonkoping.se så ber vi för dig och din situation.

Vi instruerar alla våra värdar och volontärer i cafét att hålla god handhygien och att undvika att ta gudstjänstbesökare eller deltagare i olika samlingar i hand.

Samtliga toaletter i Pingstkyrkan Jönköping är utrustade med handtvål och det finns tillgång till handsprit på kyrktorget.

Gudstjänster och samlingar genomförs som schemalagt om inget annat meddelas. Vi kommer anpassa oss efter lagstiftning och rekommendationer från myndigheter och ställa in gudstjänster när det är nödvändigt.

Råd för att undvika att sprida smitta

 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra. Även vid lindriga symptom.

Om du har frågor om nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 ska du i första hand ringa nationella informationsnumret 113 13.

Hos Folkhälsomyndigheten kan du hitta generell information, frågor och svar, uppdateringar om risknivåer samt följa spridningen i Sverige och globalt.

www.folkhalsomyndigheten.se/covid-19

1177 – Vårdguiden

https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Världshälsoorganisationen (WHO)

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Svensk Krisinformation

www.krisinformation.se

 

Resor

Under rådande omständigheter är vår personal ytterst återhållsamma med alla resor