Inför hösten 2021

Vi fortsätter att följa rådande rekommendationer och lagstiftning gällande konsekvenserna av pandemin. Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade och anpassar verksamheten löpande efter vad som gäller. Vi gör allt vi kan för att du ska kunna känna dig trygg som besökare på våra sammankomster.

 

2020-11-04 Uppdaterad information rörande konsekvenserna av Corona/COVID-19 för de skärpta allmänna råd som gäller region Jönköping för perioden 2020-11-03 – 2020-11-24

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer för vår region och vi har även haft kontakt med kommun och smittskydd.

Vi uppmanar alla grupper att just nu bara träffas online och när det gäller söndagar hänvisar vi till våra gudstjänster online.

Kyrkan kommer dock hållas öppen tisdag-torsdag 8.00-17.00 för att ge möjlighet att sitta i lilla salen för enskild bön och reflektion eller att möta någon i enskilt samtal.

All annan fysisk verksamhet är pausad fram till och med 24 november.

För mer information om de skärpta allmänna råden se:

https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/november/nyhet-skarpta-allmanna-rad-infors-i-halland-jonkoping-och-orebro

2020-10-21 Uppdaterad information rörande konsekvenserna av Corona/COVID-19

Onsdag 14 oktober 2020, infördes förhållningsregler för den som bor med en covid-19-smittad person i Jönköpings län. Det betyder att alla i hushållet behöver begränsa sina kontakter under minst en vecka.

Förhållningsreglerna införs i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer som en ytterligare åtgärd för att minska smittspridningen. Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom som lyder under smittskyddslagen. Den som delar hushåll med en person med bekräftad covid-19 betraktas som ett misstänkt fall av sjukdomen.

Förhållningsreglerna innebär att vuxna och gymnasieungdomar som bor tillsammans med en bekräftat smittad person ska stanna hemma från arbetsplats och skola under en vecka.

Yngre barn ska vara i skola eller förskola, men ska i övrigt begränsa sina kontakter och till exempel avstå från fritidsaktiviteter.

Före återgång till arbete eller skola bör prov för covid-19 tas. Provet tas efter 5-7 dagar, vardagar. Det görs via vårdcentralerna som vanligt.

Detta innebär att den som omfattas av dessa restriktioner inte kan besöka våra gudstjänster och samlingar samt att barn som omfattas av detta inte kan delta i våra aktiviteter.

 

­

2020-05-20 Uppdaterad information rörande konsekvenserna av Corona/COVID-19 och läger

Vi har efter kontakt och samtal med Kultur- och fritidsförvaltningen, Jönköpings kommun, beslutat att följa deras åtgärder för läger med anledning av Corona. Skolhälsovårdens läkare har haft kontakt med Folkhälsomyndigheten (FHM) och åtgärderna är utformade efter den kontakten. Vi kommer alltså genomföra våra barn-, ungdoms- och familjeläger men vi kommer göra det på ett sätt som är lämpligt under rådande omständigheter.

 • Vi kommer förlägga alla våra läger i närområdet.
 • Vi följer restriktionen angående maxantal för samlingar.
 • Övernattning är tillåten men efter vissa restriktioner.
 • Måltiderna kommer att serveras, självplock är alltså inte tillåtet.
 • Som lägerdeltagare blir man anvisad en toalett, och det är endast den toaletten man använder under lägret.
 • Det kommer finnas dusch-schema för att undvika trängsel i duschen.
 • Det är inte ok att avstå dusch under lägret då vi måste hålla en hög hygienstandard.
 • Aktiviteter kommer vara av sådan art att för mycket närkontakt undviks.
 • Under den tid som består av fri tid kommer det utifrån ålder och behov också ordnas med aktiviteter. Allt för att det ska vara möjligt att hålla avstånd.
 • Alla som är friska vid lägrets start är välkomna.
2020-03-27 Uppdaterad information rörande konsekvenserna av Corona/COVID-19

Nya direktiv när det gäller sammankomster

I dag kom ett nytt direktiv från regeringen där man förbjuder sammankomster med fler än 50 deltagare. Detta innebär att vi inte längre kommer hålla kyrkan öppen när vi firar gudstjänst på söndagar utan gudstjänsten kommer kunna besökas endast via webben. Du hittar den via vår hemsida eller via vår Facebook-sida.

2020-03-20 Uppdaterad information rörande konsekvenserna av Corona/COVID-19

Information gällande barn- och ungdomsverksamheten Pingst Jönköping

Vi vill fortsätta att fylla vår uppgift som församling och möta människors behov och längtan efter Gud. Kyrkan har alltid fått en central roll för individ och samhälle i kristid – detta vill vi förvalta väl.

Pingst Jönköping följer Folkhälsomyndighetens direktiv och officiella riskbedömningsverktyg för olika aktiviteter. När kommunen dessutom ber om vår hjälp vill vi vara en församling som gör Jönköping och världen till en bättre plats.

Vi ställer inte in – vi ställer om
Kyrka är något vi är och inte något vi går till. Det innebär att vi som kyrka är lika mycket igång nu som alla andra dagar även om vår verksamhet på Västra Torget blir annorlunda. Även om vi inte kan mötas fysiskt på samma sätt under den här tiden vill vi ge ännu mer kraft åt våra relationer. När en del samlingar inte genomförs som vi brukar vill vi uppmuntra att fortsätta att visa omsorg om varandra.

Väldigt mycket av vår verksamhet kommer att ske online och genom sociala medier. Vi arbetar även intensivt med att säkerställa att alla unga människor i vår kyrka får möjlighet att bli inkluderade i gemenskap och förbön även om förutsättningarna är mycket annorlunda.

Det är svårt att veta något om nästa dag och än mindre nästa vecka. Vi försöker nu skapa så bra förutsättningar som möjligt och det är många olika delar att ta hänsyn till. Vad händer med de barn och unga som har en otrygg hemmiljö om vi slutar mötas i skolan och kyrkan? Vilket stöd ger vi till ensamstående föräldrar som har nog med utmaningar utan en samhälls-pandemi? Vi jobbar intensivt för att säkerställa att vi har bra kommunikativa system för varje grupp som relaterar till vår kyrka och så långt vi kan, se till att omsorgen fungerar.

Vi genomför vissa förändringar gradvis för att inte lämna någon ensam. Vi är enormt imponerade av all personal och alla volontärer som så osjälviskt ger av sin tid och sitt engagemang för att alla ska få det stöd som de behöver!

Myndigheternas direktiv
Vi gör våra bedömningar helt utifrån myndigheternas direktiv och försöker att hantera situationer som uppstår på ett hållbart sätt över tid.
Vi har nära dialog med Jönköpings Kommun som nu både ger rekommendationer och samordning av olika insatser i vår stad.

Kommunen ansvarar bland annat för alla fritidsgårdar och andra fritidsaktiviter och har därmed perspektiv som vår barn/ungdomsverksamhet är närbesläktat med. Kultur- och Fritidsförvaltningens vädjan är att vi inte stänger ner vår verksamhet för barn och ungdomar. När och om hela skolvärlden stänger ner behövs vi mer än någonsin. Så länge kommunens fritidsgårdar är öppna önskar de att vi också har verksamheten igång.

Tips:
Skulle du vilja rådgöra gällande föreningars verksamhet i vår kommun så är Thomas Yaftali, Samordnare för Civilsamhället på Jönköpings kommun, mottaglig för frågor.

Åtgärder och Riskbedömning:
All vår verksamhet arbetar nu utifrån det riskbedömningsverktyg som folkhälsomyndigheten tagit fram. Med hjälp av detta tar vi ställning till om och hur samlingar ska genomföras. Vi genomlyser löpande dessa samlingar och vidtar riskreducerande åtgärder.

Aktuellt riskreducerande arbete:

 • Tydligt kommunicera att man är välkommen om man är frisk och symptomfri med marginal.
 • Skapar goda förutsättningar för handhygien, såsom tillgänglighet till handtvätt, handsprit.
 • Undviker aktiviteter med närkontakt och drar nytta av våra stora lokaler.
 • Byta ut eller justera ordinarie verksamhet.
 • Korta ner tiden för inomhus-evenemang genom alternativa utomhusaktiviteter.
 • Avstår från regionala träffar.
 • Möjliggör online-verksamhet

Information
Du kan hitta löpande information här:

Folkhälsomyndighetens sida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Kommunens sida:
https://jonkoping.se/viktigtjustnu/viktigtjustnu/coronavirusetochcovid19.5.42504c781700f82007e10add.html

Pingst Jönköping:
https://pingstjonkoping.se/information-rorande-corona-convid-19/
Instagram: @pingstjkpg
Facebooksida: Pingst Jönköping

För mer verksamhetsnära information om kommande enskild verksamhet så hänvisar vi dig till våra vanliga kanaler på våra sociala media.

Barnverksamheten:
@barnofamiljpingstjkpg på Instagram
www.instagram.com/barnofamiljpingstjkpg
Facebooksidan: Pingst Jönköping Barn & Familj

Ungdomsverksamheten ONE:
@onejkpg på Instagram
www.instagram.com/onejkpg

 

2020-03-18 Uppdaterad information rörande konsekvenserna av Corona/COVID-19

Kyrka är något vi är och inte något vi går till. Det innebär att vi som kyrka är lika mycket igång nu som alla andra dagar även om vår verksamhet på Västra Torget blir annorlunda. Vår respons på viruset är inte isolation. Även om vi inte kan ses fysiskt på samma sätt under den här tiden vill vi ge ännu mer kraft åt våra relationer. Och även om en del samlingar inte genomförs som vi brukar vill vi fortsätta att uppmuntra alla att be där ni är!

 

Med anledning av alla konsekvenser av Corona-Covid-19 vill vi ge lite mer information om vad som händer i vår verksamhet på Västra Torget. Även om det är långt ber vi alla läsa noggrant. 

Myndigheternas direktiv

Vi är privilegierade att ha många kompententa människor inom flera olika områden i vår församling. Vi försöker dra nytta av all den kapaciteten men gör våra bedömningar helt utifrån myndigheternas direktiv. Vi försöker att hantera situationer som uppstår på ett sätt som är hållbara över en längre tid.

All verksamhet arbetar nu utifrån det riskbedömningsverktyg som folkhälsomyndigheten tagit fram. Med hjälp av det verktyget tar vi ställning till om och hur samlingar ska genomföras. Vi genomlyser löpande dessa samlingar med hjälp av riskbedömningsverktyget. Olika verksamheter kommer därför göra på olika sätt.

Förändringar kan ske på kort varsel och vår hemsida uppdateras löpande.

Hemsidans betydelse

I det läge som vi befinner oss nu är det omöjligt att ha lång framförhållning i alla detaljer. Vi behöver vara flexibla allt eftersom det utvecklas. Det innebär att vår hemsida är den plats där du hela tiden får senaste nytt. Vi använder även Facebook och Instagram som sociala medier där vi försöker att ge uppdateringar och uppmuntran längs med vägen. Det innebär att predikoturer och andra kanaler för information kommer hänvisa till hemsidan.

För dig över 70 år

Våra myndigheter har tydligt sagt att alla över 70 år ska undvika sociala kontakter. Det innebär att alla våra verksamheter som har det åldersspannet som målgrupp ställs in under den här perioden. Det innebär att Torget 60+, förmiddagsfika och Mat&Prat samt Stick-café är inställt. Vi jobbar nu för fullt med hur vi på olika sätt kan vara till stöd och hjälp för alla som drabbas av detta direktiv. Av omsorg ber vi alla som är över 70 år att respektera myndigheternas direktiv.

Tillgängligheten på Västra Torget

Under den här perioden kommer du kunna komma i kontakt med oss som vanligt via församlingens telefonväxel. Du hittar även flera direkt-nummer på församlingens hemsida.

Kyrkan kommer inte vara öppen som vanligt utan vi hänvisar alla besökare att ringa på ringklockan bredvid huvudentrén när de vill komma in. Vi kommer inte ha dagvärdar och café i samma funktion som vanligt under den här perioden. Följ hemsidan för mer information.

Så länge torghandel sker på Västra Torget och inga andra direktiv kommer för caféer och restauranger så kommer vi hålla öppet som vanligt i vårt café på lördagar. Detta under förutsättning att vi har volontärer som kan hålla det öppet.