Söndagsgudstjänster

Varje söndag klockan 10.30 firar vi gudstjänst, och här är alla välkomna. Med mycket sång, musik, bön, förbön och vardagsnära predikan möts människor från alla generationer till fest.

Vi firar nattvard, döper, barnvälsignar och får höra personliga berättelser om tro och liv.

Alla barn är med en kort stund i början innan de går vidare till söndagsskolan. Innan gudstjänsten serverar vi kaffe vid entrén. Efter gudstjänsten finns det möjlighet till fika för de vuxna och korv till barnen. (OBS! Under sommaren har vi sommarsöndagsskola för alla barn)

Vardagsgudstjänster

Varannan tisdag klockan 11.00 firar vi gudstjänst i Lilla salen där alla är välkomna. Det här är en enklare samling med lovsång, bön, förbön och predikan.
(Se kalendern för aktuella datum)

Efter gudstjänsten finns det möjlighet att stanna för att äta lunch i caféet.

Bönesamlingar

På vardagar klockan 08 och 18 är det bön i kyrkan. Vi ber för vår värld, vårt land och vår stad, och vi ber att Gud ska beröra och hjälpa människor. Vi ber också för församlingen och olika böneämnen som vi har fått skickade till oss. ( OBS! Under sommaren är tiden för bön: Mån-Fre 09.00-10.00, 18.00-19.00, Ingång via bönerummet, Söndagar en timma innan gudstjänsten året runt)

Här är alla välkomna.

Under året dyker det också upp böneveckor och bönekvällar då vi ber lite extra.

I alla gudstjänster ger vi också möjlighet för dig att få förbön.

Konserter

Under hela året arrangerar vi konserter av olika slag med framförallt egna musiker och sångare. Klingande julkort i december med nästan 8000 besökare är den allra största. Pingstkyrkans orkester bjuder på sommar- och höstkonserter, och våra barnkörer ger varje år också en stor konsert. Dessutom står kyrkan värd för ett antal gästande artister under hela året.

För program och biljetter, se kalendern.