Plusgiro

Behoven i församlingens kassor är stora året om. Därför är ett regelbundet offrande en nödvändighet.

Varför inte lägga in en stående överföring, så har du en smidig lösning och församlingen en stadig inkomst!
Kontakta expeditionen för mer information!

Du kan göra det själv på din internetbank, eller prata med din bank om du behöver hjälp.

Nedan finner du församlingens olika plusgirokonton.

Församlingskassan  Pg 7 98 61-1
Missionskassan  Pg 29 07 76-4
Fastighetskassan  Pg 12 66 39-4

Ge med swish

Du kan ge pengar via din smartphone genom att swisha

Församlingskassan 123-476 07 73
Missionskassan 123-667 21 74
Fastighetskassan 123-238 98 23
LP 123-173 13 97

Livet och våra resurser är en gåva från Gud. Bibeln talar om att ge tillbaka en del av det som blivit mitt till församlingen och ytterst till Gud. Det kan handla om tid, förmågor men också pengar. I gudstjänsten ges i regel tillfälle att ge en gåva till församlingen för att den gemensamma verksamheten ska kunna genomföras. Församlingens ekonomiska förutsättningar bygger på att varje medlem frivilligt och utifrån sina förutsättningar ger av sina resurser.

Det vilar en Guds välsignelse över att generöst ge till det som är viktigt för Gud. Därför uppmuntrar vi församlingens medlemmar att praktisera ett regelbundet givande med utgångspunkt i ”tiondeprincipen”. Det innebär att allt vi äger är en gåva från Gud men att vi vill ge tillbaka 10 procent av vår inkomst till Honom för att visa vår tacksamhet. Dessutom ser vi med glädje hur människor testamenterar medel till församlingen. Men den viktigaste gåvan är att ge sitt engagemang, sina förmågor och hela sitt liv till Gud och församlingen. Utöver medlemmars givande tar vi tacksamt emot bidrag från stat, kommun, landsting och andra som vill stödja vårt arbete.
Mal 3:8ff, Matt 6:1ff, Mark 12:42ff