Här nedan står lite info ifall du vill låta din kyrkoavgift gå till pingst (Pingst Jönköping och/eller Pingst -fria församlingar i samverkan) t.o.m 2017:

 

Kyrkoavgiften utgör en procent av din beskattningsbara inkomst. Av den andel som fördelas tillfaller 70 procent din församling och resterande 30 procent går till gemensamma utmaningar i Pingst– fria församlingar i samverkan. Kyrkoavgiften kan inte ersätta de vanliga insamlingarna och församlingsoffren. Men det ger församlingen ett nytt, extra tillskott, regelbundet fördelat över hela året.

Om man vill stödja sin lokala församling (i vårt fall: Pingst Jönköping) och ”Pingst – fria församlingar i samverkan” med sin kyrkoavgift behöver man skicka in ett skriftligt medgivande.

Medgivandet träder i kraft följande kalenderår och behöver inte förnyas. Vill man ändra vilken församling som huvuddelen av sin avgift går till kan man göra det när som helst. Man behöver inte vara medlem i en pingstförsamling för att ge kyrkoavgift.

Den som vill stödja Pingst – fria församlingar i samverkan genom kyrkoavgiften kan samtidigt vara medlem i Svenska kyrkan och betalar då två kyrkoavgifter. Vill man begära utträde ur Svenska kyrkan anmäler man det skriftligen till den församling där man är kyrkobokförd.

 

Detta måste ske senast den 31 oktober för kommande kalenderår (2017).

 

Pingst – fria församlingar i samverkan använder sina 30 procent av den disponibla kyrkoavgiften till följande:

  1. Församlingsservice Stöd och rådgivning till församlingar och pastorer, musikkonsulent, församlingskonsulter
  2. Information Hemsidan och tidningen Pingst.se, Pingst arkiv- och forskning, Årsboken
  3. Utbildning Pastorsutbildningen ALT, Akademi för ledarskap och teologi, och fortbildning
  4. Tillväxt Församlingsplantering, församlingscoacher och utbildningsmaterial

 

Läs mer på http://www.pingst.se/kyrkoavgift/ eller se här nedan för ”medgivandeblankett” och för ”blankett för utträde ur svenska kyrkan”