Gud hör din bön, ditt rop på hjälp!

Vill du dela din bön med andra? Det kan handla om ensamhet, oro eller något annat.

Pingst Jönköping ber gärna för dig och ditt liv!

Du kan vara anonym eller skriva ditt namn.

 

Vi ber för inkomna behov vid flera olika tillfällen varje vecka.

info@pingstjonkoping.se