Vi vill stödja och komplettera familjen i att lägga grunden för en tro i barnens liv. Vi vill leda dem till en personlig Gudsrelation genom Jesus Kristus.

Vår barnverksamhet utgår från följande “kostcirkel”, vi tror att det blir bäst om man får av alla delar.

 

barnsnurran

I vårt arbete bland barnen utgår vi ifrån några bibelord som är vägledande för oss.

1. Jesu syn på barnen

Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade:

“Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.”

Mark 10:13-14

2. Att leva för andra

Han svarade honom:

Du skall älska Herren av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv.”

Matt 22:37-39

3. Att ta barnen på allvar

Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet. 1 Tim 4:12

Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal. Ord 22:6