Varje söndag är det söndagsskola. Första delen av gudstjänsten är alla tillsammans uppe i kyrksalen. En liten bit in i gudstjänsten, efter ca 15-20 min,  kommer lejonet Festo för att hämta barnen, som då går till sina lokaler och grupper.

Babylounge är för barn under tre år tillsammans med en vuxen. Vi träffas i Cafeét och har en samling innan vi fortsätter leka där eller går in till Leklandet. Vi bjuder barnen på frukt.

Lilla söndagsskolan är för barn som är 3-5 år (födda -16, -15, -14). Vi träffas i Leklandet i en liten grupp med barn i samma ålder, och sedan har vi storsamling och fri lek tillsammans för alla.

Mellansöndagsskolan är för barn som är 6-8 år (födda -13, -12, -11). Vi träffas i Bibelskolan och väljer mellan intressegrupperna Rörelse, Klura och Skapa. Efter intressegrupperna har vi storsamling.

Stora söndagsskolan är för barn som är 9-11 år (födda -10, -09, -08). Vi träffas i Gropen och har storsamling innan man få välja mellan intressegrupperna Rörelse, Klura och Skapa.

XL är för dem som går i åk 6-7. Vi är en speciell grupp som träffas under samma tid som söndagsskolan.

 

Upplägg

På storsamlingen har vi anpassat undervisningen efter barnens ålder, men det är samma ämne oavsett åldersgrupp. På dessa samlingar använder vi drama, musik, tävlingar och videoinslag för att visa på budskapet i undervisningen.

I herde- och intressegrupperna kommer vi närmare varandra som grupp, och vi jobbar för att de ska få nya kompisar.

Leva Livet

Leva Livet heter det undervisningsmaterial som används i söndagsskolan. Det är en egen produktion med en treårsplan där man bland annat går igenom Israels historia, Jesu liv, det han sa och det han gjorde, samt relationer med varandra och med Gud. Vi lär oss också om lite mer praktisk bibelkunskap, mission och årets högtider.

Vår pedagogik bygger på ett helhetstänkande där lek och allvar går hand i hand. För mer information, gå till pingstung.se och Leva Livets material på nätet.