Pingstkyrkorundan

Pingstkyrkorundan Under sommaren 2020 kan du gå ”Pingstkyrkorundan” runt Pingstkyrkan. Börja gärna vid ”bönerumsingången” till vänster om huvudentrédörrarna. Gå sedan medurs runt kyrkans ytterväggar. På…