22 dagar bön

Den 27 februari inleder vi vår bön- och fasteperiod under 22 dagar! Vi vill uppmuntra oss alla att under den här perioden avsätta extra tid i bön och fasta och att söka Herren.

Vi vill också skapa möjligheter till fler tillfällen att be tillsammans. Måndag-fredag har vi varje dag tre kortare bönesamlingar, kl.8, 12:30 och 18:30. Välkommen att vara med och be tillsammans för vår församling, vårt land och vår värld. Bön gör skillnad och vår bön är att den här bön- och fasteperioden ska få konsekvenser både för vår församling och för vår värld.

Bönesamlingar (20min)
Vardagar
kl.8:00, 12:30 och 18:30.
Obs! Det finns tillfälle för samtal & förbön på torsdagar 17:30-18:30

Bönemöte
Tis 10:00
Tors 18:30

 

Utöver situationen i Europa och kriget i Ukraina ber vi för dessa böneområden de olika veckorna:

Vecka 9

Goda relationer, till Gud och till varandra

  • Förnyelse i Anden och andedop
  • God gemenskap i vår församling och i våra smågrupper
  • Att Andens nådegåvor får vara i funktion i vår församling
  • Skapande av nya vänskapsband i församlingen
  • Nya ledare och volontärer som kommer i funktion
  • Familjer och äktenskap
  • Stopp för våld i nära relationer
  • Beskydd för relationer på alla plan

Vecka 10

God hälsa till ande, kropp och själ

– För den som är sjuk

– Personal inom vård och omsorg

– Närstående till någon som är sjuk

– För de äldre i vår församling och närhet

– För den som kämpar med psykisk ohälsa

– För den som kämpar med beroendeproblematik

Vecka 11

För Jönköping och vår värld

– För vårt land och vår stad

– För myndigheter, skolan, äldreomsorgen, sjukvården mm.
– För de länder vi som församling har internationellt arbete (Afrikas Horn, Östra Afrika, Kaukasien, Rumänien och Ryssland.)

– Situationen i Europa och i Ukraina.

– För den förföljda kyrkan

– Om Guds rikes utbredning i Sverige och utöver världen