Pingst Jönköping har under drygt 10 år anordnat missionsresor för unga till Tanzania. Många som tidigare åkt med har berättat om häftiga upplevelser och om hur mycket resan har fått betyda för dem. Förmånen att få berätta om sin tro och ge ut av det man har fått förändrar inte bara mottagaren, utan också oss själva!

Nu har du chansen att följa med oss till olika platser i Tanzania & Zanzibar i höst! Vi kommer att besöka fyra olika platser med fyra väldigt olika upplevelser!

 

Idrottsprojekt

Sedan några år tillbaka drivs ett omfattande idrottsprojekt på Pemba, Mafia och längs med Tanzanias kust, där Pangani ligger. Detta projekt riktar sig till ungdomar, idrottsledare, skolpersonal och nyckelpersoner i samhället. Projektet vill verka för demokrati, mänskliga rättigheter och en större jämställdhet.

När vi på resan besöker Pangani och Mafia kommer detta medverka till att idrottsprojektet får en större uppmärksamhet och också ge ytterligare legitimitet för de som arbetar med detta. Vi hoppas också att genom projektet kunna etablera kontakter och bygga relationer för att på sikt få möjlighet att berätta om Jesus.

 

Pangani

Ungefär 25 mil norr om Dar es Salaam ligger Pangani. Det är en liten kust stad som ligger intill floden Pangan. Idag är det ungefär vad Zanzibar var för 20 år sedan, en liten ort på en vacker strand där turismen fortfarande är i sin linda.

Pangani ligger i det vi kallar för swhilikusten och räknas som onåds folk. Här kommer vi vara med och uppmuntra och lyfta den lila lokala församlingen samt vara del i de olika aktiviteterna som Idrottsprojektet har i området då mm.

 

Dar es Salaam

I Dar es Salaam får du möta och uppleva en afrikansk storstad med allt vad det innebär. Den fungerar som Tanzanias huvudstad men är inte det i själva verket, Dodoma heter den riktiga. Vi kommer göra ett återbesök i slumområdet Manzese som nyårskonferensen UNITE samlade in pengar till.
Mafia

Mafia är en liten ö i indiska oceanen söder om Dar es Salaam. Politiskt och administrativt tillhör den fastlandet till skillnad från Pemba och Zanzibar. Det finns en liten församlingsgrupp på Mafia bestående av människor från fastlandet. I övrigt är det en muslimsk dominans på ön. Här kommer vi leka skratta och ha otroligt roligt under dagarna med massor av barn. Genom våran närvaro kommer vi vara med och visa guds kärlek. Vi kommer vara med och föreläsa i olika viktiga sociala ämnen som projektet jobbar med.

 

Zanzibar

Zanzibar är verkligen ett paradis på jorden med fantastiska stränder och ett vänligt folk. Vi kommer landa på Zanzibars strandhotell i slutet av vår resa för att bara njuta av gemenskapen i teamet, bada, sola, delfinutflykter mm. På Zanzibar brukar vi använda tiden till att summera våra nya upplevelser i teamet innan vi reser hem till Sverige igen.

(Obs! Resan är fortfarande under planering så detaljer i schemat är fortfarande preliminära och ändringar kan förekomma.)

 

UNDER RESAN KOMMER DU ATT KUNNA:

 • Bidra utifrån dina olika talanger och gåvor.
 • Utbyta erfarenheter och bygga relationer med ungdomar i Tanzania.
 • Vara med och bidra när vi besöker olika familjer, klubbar och församlingar.

 

VI TROR PÅ DIG OCH DINA GÅVOR!

 • Vi tror att du är en person som vill se och inspireras av mission, hitta och växa i din egen kallelse, bli använd i dina gåvor på ett nytt och utmanande sätt.
 • Du kommer få träffa människor i samma ålder från en annan kultur och berätta om din tro på Jesus.
 • Vi tror att du är med och formar och utvecklar teamet och vår insats på plats bygger på dina talanger och gåvor.

 

OM RESAN:

 • [NÄR?] Den 18 okt – 4 November
 • [VAR?] Dar es Salaam, Pangani, Mafia, Zanzibar
 • [PRIS?] 13 900 kr för flygresor, boende och mat.

*Begränsat antal platser

 

Betalning

Anmälan är bindande när anmälningsavgiften är betald, samtidigt som platsen då är säkrad.

Du som tidigare har gjort en intresseanmälan har förtur till platserna, om du anmäler dig och betalar anmälningsavgiften innan 30 juni.

Anmälningsavgift och resterande betalning kommer faktureras från kyrkan.

Platsen är avbokningsbar fram till 20/8, dock med förlorad anmälningsavgift. Anmälningsavgiften är 1500 kr.

Slutbetalning kommer att faktureras under v.35.

 

Avanmälan

Avanmälan görs till klingberg.linus@gmail.com

 

Dokumentation

I och med anmälan så godkänner du att du får finnas med på bild och film/ljudupptagningar från resan som kommer att användas för att göra reklam för framtida resor!

 

Övrigt:

Förberedelser och uppföljning

Inför resan kommer vi träffas för förberedelser och föreläsningar som är obligatoriska för dig som deltar på resan. Då dessa samlingar genererar ett ekonomiskt bidrag till resan kommer du som inte närvarar att behöva betala mer.

24 augusti 18:00-21:00

31 augusti 18.00-21:00

14 september 18:00-21:00

28 september 18:00-21:00

12 oktober 18:00-21:00

Efter resan kommer vi ha några uppföljande samlingar samt medverka på gudstjänster.

13 november 18:00-21:00

Datum för gudstjänst kommer inom kort.

 

Övriga frågor kontakta klingberg.linus@gmail.com eller ludvig@evemyr.se

 • Du måste vara född 1999 eller tidigare.
 • Vi förbehåller oss rätten att göra en lämplighetsbedömning på de som vill åka med

 

Anmälan är tyvärr stängd. Vill du göra en sen anmälan kontakta ludvig.evermyr@pingstjonkoping.se