Sjukhuskyrkan

Länssjukhuset Ryhov

Våra anställda sjukhuspastorer inom Frikyrkosamråd

Per Sjönneby
0363-228 17
per.sjonneby@rjl.se
Exp. Målpunkt C plan 5

 

Ronnie Strömgren
0363-228 10
ronnie.stromgren@rjl.se
Exp. Målpunkt C entréplan 4

Välkommen att kontakta sjukhuskyrkan på Länssjukhuset Ryhov för besök och samtal.