Omsorg

En av de viktigaste uppgifterna för en församling är att visa omsorg om sina medmänniskor.
Med utgångspunkt från ett ord av Jesus i Johannes evangelium, kapitel 13 och verserna 34-35, poängteras vikten av kärleken till andra i Kristi efterföljelse.
Vi jobbar för att församlingen ska vara ett hem där man är igenkänd och älskad. Omsorg utesluter inte någon, och gäller hela livet.

Våra verksamheter:
• Väntjänst med t ex telefonsamtal, hem- & sjukbesök
• Andakter på service- & äldreboenden
• Uppvaktningar vid födelsedagar
• Förrättningar och stöd vid begravningar & sorgetillfällen
• Själavård & förbön

 

Seniorverksamheten

Benämningen för församlingens seniorverksamhet är TORGET 60+.
Namnet syftar på Pingstkyrkans läge vid Västra Torget och att verksamheten vill vara en naturlig mötesplats i Jönköping.
TORGET 60+ bygger på trivsam gemenskap med tal, sång, musik och servering. Vid våra samlingar medverkar personer som delar med sig till kunskap och inspiration.
I verksamheten finns även erbjudanden om resor och utflykter.
Vägledande uttryck är att som senior få göra gudsupplevelser och att få vara en tillgång för sina medmänniskor.

TORGET 60+ SOMMAR

2018

Samling i Pingstkyrkan 

varje tisdag kl. 15.00 den 12 juni – 14 augusti

 

Utflykt med buss  

fredagarna

29 juni kl. 12.30 Holmenstugan (lunch) och Habo kyrka

13 juli kl. 09.30 Sjöbo, Mullsjö

27 juli kl. 08.30 Sandellmuseet i Fröderyd

 


Seniorläger på Stiftsgården Tallnäs

utanför Vaggeryd 1-3 augusti

 

Ytterligare information finns i en folder i kyrkans infodisk och i kalendern

 

RPG

Riksgemenskapen Pensionärsgemenskap är nominerat av regeringen att tillsammans med fyra andra föreningar ingå i Regeringens Pensionärsråd. I RPG värnar vi hela människan med utgångspunkt från kristna värderingar.

Torget 60+ Sommar

Foldrar

Schema för möten 2018

Torget60+sommar_18

Info om utflykter

Torget60+_utflykt

Info om läger

Torget60+läger

TORGET 60 + HÖST

2018

22 augusti  –”Mitt livs ABC”

Pastor Christer Zethson ger glimtar från sin bok

Sång av PPP-kvartetten

 

5 september – Karin Hultberg, en busskörande, polkagrisbakande pastor

som älskar sammanträden och musik berättar om livet före och genom en cancersjukdom

Sång av Karin och av Jeanette Sandblom

 

19 september – ”Vägar vi vandrat och människor vi mött” 

Några glimtar från 50 år som missionärer

Anita och Gert Fållsten. Musik av Alf-Göran med band

 

3 oktober – ”Ömsesidig integration – om våra liv och vårt livspussel” 

Amir och Ulrica Heidari som kommer från Iran respektive Sverige delar med sig från sina liv och sin gemensamma vandring.

Ulrica sjunger sånger som hon har skrivit

 

17 oktober – Pearly Gate Jazz Band

spelar i livets glädjeämnen och dess trivialiteter

 

31 oktober – ”Möten mellan generationer”. 

Barn från församlingen och Carina Josefsson bidrar med sångglädje och liv

 

14 november – ”Sånger vi gärna minns”

Jard Samuelson

 

28 november

Musik av Alf-Göran med band

 

12 december

Julfest. Pastorerna

(Med reservation för ev. justeringar)