Omsorg

En av de viktigaste uppgifterna för en församling är att visa omsorg om sina medmänniskor.
Med utgångspunkt från ett ord av Jesus i Johannes evangelium, kapitel 13 och verserna 34-35, poängteras vikten av kärleken till andra i Kristi efterföljelse.
Vi jobbar för att församlingen ska vara ett hem där man är igenkänd och älskad. Omsorg utesluter inte någon, och gäller hela livet.

Våra verksamheter:
• Väntjänst med t ex telefonsamtal, hem- & sjukbesök
• Andakter på service- & äldreboenden
• Uppvaktningar vid födelsedagar
• Förrättningar och stöd vid begravningar & sorgetillfällen
• Själavård & förbön

löv_hemsida

Seniorverksamheten

Benämningen för församlingens seniorverksamhet är TORGET 60+.
Namnet syftar på Pingstkyrkans läge vid Västra Torget och att verksamheten vill vara en naturlig mötesplats i Jönköping.
TORGET 60+ bygger på trivsam gemenskap med tal, sång, musik och servering. Vid våra samlingar medverkar personer som delar med sig till kunskap och inspiration.
I verksamheten finns även erbjudanden om resor och utflykter.
Vägledande uttryck är att som senior få göra gudsupplevelser och att få vara en tillgång för sina medmänniskor.

PROGRAM HÖSTEN 2016  – ONSDAGAR 15.00-17.00

24/8 – ”Min livsresa i sång och musik”med Gerd Ebegård

7/9 – ”Nyfiken på” med Carina Josefsson och Zamuel Zethson. Musik: Besökssångarna

21/9 – ”öppna dina ögon” Berättelser från sjukhusskeppet Africa Mercy med Annelie Persson. Musik: Alf-Göran med band

5/10 – ”Församlingen en helande miljö – Nyfiken på” med Staffan Stadell och Christer Wallström

19/10 – ”Mitt Dalarna” med naturfotograf Reine Jonsson. Musik: Jörgen Birgersson och Hans Olofsson

2/11 – ”Timmermannens son” med Erland Skagerö. Musik: Hans Johansson och Carl-Magnus Blinge

16/11 – ”O vilken glädje” med Ulla-Britt och Rune Carlsson tillsammans med Miriam Larsson

30/11 –  ”Att vara jordens salt på 2010-talet” med Elisabeth Sandlund från tidningen Dagen. Musik: Alf-Göran med band

14/12 – Julfest – med pastorsteamet

(Med reservation för ev. justeringar)

 

RPG

Riksgemenskapen Pensionärsgemenskap är nominerat av regeringen att tillsammans med fyra andra föreningar ingå i Regeringens Pensionärsråd. I RPG värnar vi hela människan med utgångspunkt från kristna värderingar.