Omsorg

En av de viktigaste uppgifterna för en församling är att visa omsorg om sina medmänniskor.
Med utgångspunkt från ett ord av Jesus i Johannes evangelium, kapitel 13 och verserna 34-35, poängteras vikten av kärleken till andra i Kristi efterföljelse.
Vi jobbar för att församlingen ska vara ett hem där man är igenkänd och älskad. Omsorg utesluter inte någon, och gäller hela livet.

Våra verksamheter:
• Väntjänst med t ex telefonsamtal, hem- & sjukbesök
• Andakter på service- & äldreboenden
• Uppvaktningar vid födelsedagar
• Förrättningar och stöd vid begravningar & sorgetillfällen
• Själavård & förbön

löv_hemsida

Seniorverksamheten

Benämningen för församlingens seniorverksamhet är TORGET 60+.
Namnet syftar på Pingstkyrkans läge vid Västra Torget och att verksamheten vill vara en naturlig mötesplats i Jönköping.
TORGET 60+ bygger på trivsam gemenskap med tal, sång, musik och servering. Vid våra samlingar medverkar personer som delar med sig till kunskap och inspiration.
I verksamheten finns även erbjudanden om resor och utflykter.
Vägledande uttryck är att som senior få göra gudsupplevelser och att få vara en tillgång för sina medmänniskor.

PROGRAM HÖSTEN 2017  – ONSDAGAR 14.00-16.00
23 aug ”Snart ett år i Jönköpings län” Landshövding Håkan Sörman. Musik av Alf-Göran med band

6 sep ”Om min familjs möte med min barndoms Afrika” Samuel Drewitz

20 sep Yvonne Teiffel berättar om sina 50 år på Jönköpings-Posten. Musik av Alf-Göran med band

4 okt ”Anders Bengtsson och Roland Nelsson tänjer på gränserna” RPG:s distriktsstyrelse

18 okt ”En resa genom Bibelns land i ord och toner” Ewa och Börje Jonsson

1 nov “Om att våga förändra när Herren signalerar” PeO Larsson. Musik av Alf-Göran med band

15 nov Second Hand Brothers från Pingstkyrkan i Huskvarna svarar för programmet

29 nov ”Vem är riktigt frisk?”  Lars Mörlid

13 dec Julfest med Pastorerna

(Med reservation för ev. justeringar)

 

RPG

Riksgemenskapen Pensionärsgemenskap är nominerat av regeringen att tillsammans med fyra andra föreningar ingå i Regeringens Pensionärsråd. I RPG värnar vi hela människan med utgångspunkt från kristna värderingar.