Resor

Teamresa till mellanöstern

Var: Längst kusten i Tanzania.

När: I samband med höstlovet ca 15 dagar. 6 träffar under hösten med start i september.

Syfte: En resa för unga människor full av upplevelser och nya utmaningar. Tillsammans får vi växa, våga, upptäcka mer och möta en ny kultur.

Vilka: För gymnasiet tredje året+. De som vill se och prova på.

Ekonomi: ca 14,000 kr/person vilket
inkluderar alla kostnader, förutom visum 50 US dollar samt fickpengar.

Kontaktperson: Linus Klingberg är
teamledare. Vid frågor kontakta: Linus Klingberg

 

Intresseanmälan öppnar: 1 april

Anmälan öppnar: 1 maj

 

Teamresa till mellanöstern

Var: Ett land i mellanöstern

När: Hösten 2018

Syfte: En teamresa med fokus på bön.

Vilka: Resan vänder dig till dig som brinner för bön och har ett hjärta för Mellanöstern. Vi ser gärna att du varit kristen några år. Intresserade kommer intervjuas.

Ekonomi: Varje resenär bekostar sin egen resa och uppehälle.

Kontaktperson: Ulrica Heidari kommer att leda den här resan. Vill du veta mer? Skriv till: ulrica.heidari@pingstjonkoping.se

Övriga resor

Kyrkbygget i Hawassa

Var: I Hawassa, Etiopien

När: En vecka under hösten

Syfte: Vara med och hjälpa till med det man kan på kyrkbygget, men också för dig som är intresserad av att åka dit och se arbetet.

Vilka: Du som på olika sätt har praktiska färdigheter som du kan använda, eller du som är intresserad.

Ekonomi: Varje resenär bekostar sin egen resa och uppehälle.

Kontaktperson: Vill du veta mer? Kontakta Per Hellgren: hellgren.p@telia.com

 

Resa för persisktalande

När: Under 2018

Syfte: Att nå nya människor med evangeliet. Vi hoppas att du som är persisktalad ska få tillfälle att växa som lärjunge och få använda dina gåvor i praktiken.

Vilka: Persisktalande som vill växa som lärjunge

Kontaktperson: Ulrica Heidari kommer att leda den här resan. Vill du veta mer? Skriv till: ulrica.heidari@pingstjonkoping.se

Medical mission

Var: Sydöstra Sydsudan

När: 12-28 april och ca v36-37.

Syfte: Bedriva/stötta sjukvårdsarbete på landsbygden i Lotimor och mödrahälsovård i Kapoeta. Samt att uppmuntra våra samarbetskyrkor i området.

Vilka: Sjukvårdsutbildade med erfarenhet. Begränsat antal platser gör att vi i viss mån kan behöva välja vilka som kan åka vid varje tillfälle, med mål att alla ska kunna åka vid något tillfälle.

Ekonomi: Varje resenär bekostar sin egen flygbiljett samt visumkostnader. Kostnader på plats och försäkring bekostas av församlingen.

Kontaktperson: Det finns en grupp som möts kring detta. Sammankallande är Joakim Aronsson och ”vice” Daniel Steen. Vill du veta mer? Kontakta: joakimaronsson@hotmail.com eller danielsteen@telia.com

Barnledarresor

Var: Max två gånger per år. Har rest till olika länder och platser.

När: 16-26 mars och barnkonferens i augusti 2018.

Syfte: Att hålla barnledarkurs för söndagsskolledare och andra som som jobbar eller påverkar barnen. Kursen innehåller bl.a. Teologi, barns utveckling, barns rättigheter, praktiska övningar och verktyg för undervisning. Vi är också med och hjälper de lokala ledarna att arrangera en barnkonferens i samband med deras årliga konferens i Awassa, Etiopien.

Vilka: Har till stor del varit vår församlings söndagsskollärare, men skulle man tycka det vore intressant att se detta kan det finnas möjlighet att följa med.

Ekonomi: Var och en bekostar sin egen resa.

Ledare: Carina Josefsson och Line Sollenby är ledare för dessa resor. Vill du veta mer? Skriv till: carina.josefsson@pingstjonkoping.se

Testa Mission – mitt i livet

Var: Två team i Etiopien. I Addis Abeba och Wondo Genet.

När: 17 september till 7 december.

Syfte: Att få testa att missionera, att få utvecklas i hur man bygger sin relation och delar sin tro med medmänniskor för att på så sätt få Guds rike att växa. Att få använda sina yrkeskunskaper och övriga erfarenhet på plats och även få med sig en del teoretisk undervisning.

Vilka: För den som slutat jobba eller har möjlighet att ta tjänstledigt tre månader och vill använda sina gåvor och färdigheter i missionsarbete.

Ekonomi: 

Kontaktperson: David Johansson föreståndare för Testa Mission. david@testamission.se 

Pastorsakademin

Var: I Etiopien och Sydsudan.

När: Etiopien, 14-21/3 på tre platser i olika delar av landet; Kebre Mengist, Daje och Hawassa. Den 17-24 oktober på fyra olika platser i Etiopien; Bahir Dar, Jimma, Soddo och Ziway. I Sydsudan under v.8 i Juba, och v. 40 i Aweil.

Syfte: Att samla evangelister och pastorer regionalt i Etiopien för ledarträning, gemenskap och samtal om aktuella ämnen.

Vilka: Pastorer och församlingsledare från olika svenska församlingar.

Ekonomi: I de flesta fall betalar den församling man kommer ifrån kostnaden för sin pastor.

Kontaktperson: Vill du veta mer? Skriv till: beatrice.bergroth@pingstjonkoping.se 

Lärare lär lärare - undervisningsresa till Etiopien

Var: Sydvästra Etiopien

När: 30 mars – 7 april

Syfte: Att knyta kontakt med lärare och skolledare på en eller flera skolor i Nyangatom-området i sydvästra Etiopen. Dels för att tillsammans undersöka möjligheterna att erbjuda nyangatom som modersmålsundervisning, dels för att tillsammans kunna utveckla metoder och material för att lyckas med detta.

Vilka: Lärare med erfarenhet och utbildning.

Ekonomi: Varje resenär bekostar sin egen flygbiljett samt visumkostnader. Kostnader på plats och försäkring bekostas av församlingen.

Kontaktperson: Det finns en grupp som möts kring detta. Sammankallande är Marcus Mohlin. Vill du veta mer? Kontakta: marcus.mohlin@gmail.com eller richardlindberg68@gmail.com