Utveckla ditt föräldraskap – Föräldragrupp

Vägledande samspel (ICDP) har som målsättning att stödja och främja föräldrars kompetens och stärka föräldrarollen.

Du har möjlighet att tillsammans med andra föräldrar delta i en föräldragrupp i Pingstkyrkan Jönköping.

Utifrån åtta teman pratar vi om det som kan stärka dig i samspelet med ditt barn och hur du kan göra för att utveckla ditt föräldraskap.

 

Upplägg:

Första 5 tillfällena börjar vi med lunch kl. 12.30 

Sista tillfället kör vi på em/kväll med kvällsmat kl. 15:30 – 18:30

 

* barnpassning finns

* lunch till självkostnadspris

 

Datum: 

9/9, 30/9, 21/10, 4/11, 25/11, 16/12

 

TEMA 1 Visa positiva känslor. Visa att du tycker om ditt barn

TEMA 2 Följ ditt barns intiativ

TEMA 3 Prata med ditt barn och skapa en känslomässig och intim dialog

TEMA 4 Ge bekräftelse för vem ditt barn är och för vad ditt barn kan.

TEMA 5 Hjälp ditt barn att samla sin uppmärksamhet genom att ha ett gemensamt fokus

TEMA 6 Ge mening till det ditt barn upplever genom att sätt ord på det med känslor och engagemang.

TEMA 7 Utvidga och ge förklaringar till det du upplever tillsammans med ditt barn.

TEMA 8 Hjälp ditt barn till självkontroll genom att planera steg för steg, anpassa stödet och sätt gränser på ett positivt sätt.

 

Anmäl dig Senast 30/8

till någon av dessa:

ulrica.heidari@pingstjonkoping.se

carina.josefsson@pingstjonkoping.se

mirjam.hulstrom@pingstjonkoping.se