Vägen är röjd!


”Vi röjer en väg i Sydsudan” är ett arbete som pågått under många månader och det har haft sina utmaningar. Ursprungstanken var att röja en igenvuxen väg i den sydöstra delen av Sydsudan, för att i förläningen möjliggöra för FN och större transporter att kunna komma in med hjälp till ett isolerat område i stor nöd. Människor sattes i arbete med hackor osv. för att börja röja och skulle få betalt i mat till sig och sina familjer. Människor som svalt skulle på så vis få mat, samtidigt som de var med och arbetade för att skapa andra förutsättningar för sitt område och sina familjer i framtiden. Eftersom människor helt saknade mat kom det många fler än vi räknat med som började dra i rötterna med sina bara händer. Det är tydligt att nöden skapar desperation.

 

Nu är vägen färdig och det är möjligt för större transporter att ta sig ända in till isolerade Lotimor! Tack och lov! Vi gjorde för ett tag sedan en förändring i det som var ursprungstanken och röjde istället från Nyangachor och in till den nya vägen för den sista biten, vilket alltså nu är klart och gör vägen farbar! Nedan ser du ett filmklipp med den nya vägen. Nu hoppas vi att FN håller sitt löfte och kan bidra med hjälp till det här området.

 

Tacksamheten är stor, både till Gud, alla som varit med och gett och gjort detta möjligt och alla som arbetat. Samtidigt är vi inte färdiga. Behoven och utmaningarna är fortfarande stora. Folket har också sedan en tid arbetat utan att få sin lovade betalning i mat. Vi har 1000 säckar majs, avsedda för arbetarna, som är redo att skickas in i området men transporten är dyr. Alla andra i området är också i desperat behov av mat och vi skulle vilja få in några lastbilar med mat så snabbt som möjligt.

Vill du vara med och ge en extra gåva sätt in till pg 29 07 76-4/ Swish 123-6672174 och märk ”Vägen Sydsudan”.