Tid för stillhet

Tid: 18.00

Datum: 11/3, 22/4

Vad: 60 minuters gudstjänst med tid för stilla lovsång, nattvard, bibelläsning och bön