Församlingsmöte

Ärenden:
bla. förslag till beslut om att anta nya missionärer.

 

Datum: Söndag 27 Maj

När: I anslutning till gudstjänsten