Sommarläger

Barnläger – Långserum Barn i åk 4-6

30 juli-3 augusti

Barn och Familjeläger – Nyhem Barn i åk 2-3 och familjer

30 juli-2 augusti

Kontakt

Carina Josefsson, Familjepastor
T. 036-19 64 07
E. carina.josefsson@pingstjonkoping.se

Josefin Larsson, Vik Barnledare
T. 036-19 64 00 (Växeln)
E. josefin.larsson@pingstjonkoping.se